Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Ängelholm

UlfoConsult AB
Org.nr: 556852-3798
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling jämte därmed förenlig verksamhet.
Vasaåsen Konsult AB
Org.nr: 556118-8961
Bolaget skall bedriva juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, bokföringsverksamhet, köpa, försälja och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Vejby Transport & Miljö AB
Org.nr: 556240-2742
Bolaget skall bedriva åkerirörelse och entreprenadverksamhet inom byggbranschen, försälja administrativa tjänster, handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, andelar och övriga värdepapper, sam ...
Viljor AB
Org.nr: 556723-5550
Bolaget skall dels utföra konsultarbete och administration inom arbetsmiljö och personlig utveckling samt dels äga, förvalta samt idka handel med aktier, värdepapper, ägarandelar i aktiebolag och handelsbolag, fastighete ...
Villan Consulting HB
Org.nr: 969740-8475
Bolaget skall bedriva redovisnings-, skatte- och konsultation inom redovisningsområdet, konsultverksamhet avseende företags organisation samt därmed förenlig verksamhet.
Vindbruket AB
Org.nr: 556600-3710
Bolaget skall bedriva försäljning av alternativa energikällor såsom vindkraft och solenergi samt bedriva projektering, äga och förvalta vindkraftverk samt därmed förenlig verksamhet.
Westesson Bygg & Projekt AB
Org.nr: 556512-5027
Bolaget skall bedriva rådgivning, entreprenad, förvaltning och utbildning inom byggindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Zachrison Consulting AB
Org.nr: 556803-0869
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och värdepapper, administration av flygplan samt konsultuppdrag inom management samt därmed förenlig verksamhet
Zelector Recruit AB
Org.nr: 559002-6521
Bolaget skall bedriva konsultation, utbildning samt försäljning inom it-branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Åsahus AB
Org.nr: 556719-6356
Bolaget ska köpa, sälja och förvalta mark och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Ängelholms Fastighetsstruktur AB
Org.nr: 556965-7140
Bolaget skall inom hela Ängelholms kommun äga och förvalta fast och lös egendom och genom dotterbolag äga, förvalta samt avyttra fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Ängelholms Geodesi AB
Org.nr: 556954-6699
Bolaget erbjuder tjänster inom geodetisk mätningsteknik för bygg och anläggning. Fokus ligger på 3D modeller, processen och organisationen.
Ängelholms Näringsliv AB
Org.nr: 556255-5093
Bolaget ska främja utveckling av befintligt näringsliv inklusive besöksnäring och handel i Ängelholm samt verka för tillkomsten av nya företag och för utveckling av stadskärnan, vidare ska bolaget i samråd med Ängelholms ...