Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Ängelholm

Oyten Technologies AB
Org.nr: 556897-9354
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet till kunder inom industrin med avseende på energiteknik, höga tryck och höga temperaturer samt därmed förenlig verksamhet.
PEP projekt AB
Org.nr: 556790-2589
Konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsrelaterade projekt. Projektstyrning. Fastighetsförvaltning. Fastighetsutveckling. Kapitalförvaltning.
Per Dahlström Consulting AB
Org.nr: 559003-4459
Företaget skall bedriva konsultverksamhet i form av management konsulting, interim management, företagsrådgivning, företagsutvärderingar, förändringsuppdrag. Affärsutveckling, förvärv, supply chain och logistik, produkti ...
Periculum AB
Org.nr: 556568-1607
Bolaget skall bedriva psykologverksamhet, utbildning inom sjukvårdssektorn och utgivande av böcker inom detta område samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva konsult- och föreläsningsverksamhet inom psykolo ...
Permab AB
Org.nr: 556561-9557
Aktiebolaget skall vara att erbjuda konsultation och tjänster inom juridik, fastighetsskydd och motorteknik, att bedriva utveckling av inovativa företagsideer och bidra till att omvandla desse ideer till nya företag, att ...
Personic HB
Org.nr: 916751-9884
Konsulterande verksamhet inom företagsledning och teknik
PGN Konsult AB
Org.nr: 556540-3044
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom affärsutveckling och försäljning, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
PhoneArt AB
Org.nr: 556843-8278
Föremålet för bolagets verksamhet är detaljhandel och reparationer med mobiltelefoner, surfplattor, telefonabonemang, stationära och portabla datorer och därmed förenlig verksamhet.
Pilkia AB
Org.nr: 556675-9493
Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva import, export och handel med sport- och fritidsartiklar, samt försäljning av konsult- och utbildningstjänster.
Pipeline i Sverige AB
Org.nr: 556938-2392
Aktiebolaget ska bedriva installation och försäljning inom VVS- området-värme, ventilation och sanitet, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Pro Ängelholm AB
Org.nr: 556568-9071
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
PROENA AB
Org.nr: 556690-7530
Bolaget ska bedriva rådgivning avseende frågeställningar inom ekonomi, finans och verksamhetsutveckling. vidare ska bolaget hyra ut personal för tidsbegränsade uppdrag främst inom ekonomi- och finansområdet samt inneha s ...
PROENA Konsult KB
Org.nr: 969759-8655
Bolaget ska bedriva rådgivning avseende frågeställningar inom ekonomi, finans och verksamhetsutveckling. Vidare ska bolaget hyra ut personal för tidbegränsade uppdrag främst inom ekonomi- och finansområdet samt inneha st ...
PROFAS AB
Org.nr: 556659-5871
Bolaget skall bedriva projektering och uppdrag inom byggnadssektorn samt att förvärva och utveckla företag och därmed förenlig verksamhet.
ProFutura AB
Org.nr: 556683-4981
Bolaget ska bedriva ny- och ombyggnationer, bedriva fastighets- förvaltning, bedriva handel med fastigheter samt bedriva konsult- verksamhet inom det fastighetstekniska samt fastighetstekniska området, äga och förvalta f ...
Prosus AB
Org.nr: 556416-4779
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet inom det ekonomiska och finansiella området, handel med värdepapper, fordon och maskiner samt uthyrning och leasingverksamhet av fordon och m ...
ProToSell AB
Org.nr: 556576-5806
Bolaget skall utveckla och marknadsföra dataprogram, datakonsulttjänster samt tillhandahålla service och tjänster inom försäljning och marknadsföring ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
PS Event AB
Org.nr: 556929-5446
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom restaurang- och klubbverksamhet.
PSandström Logistics AB
Org.nr: 556759-5193
Bolaget ska bedriva företagsutveckling med fokus på logistik- konsultation.
Psykolog&Socionom KONSULT 900 Handelsbolag
Org.nr: 969718-1973
Rådgivning, samtal, utbildning, handledning och konsultation i psykologiska, sociala och personalfrågor.