Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Ängelholm

B. Lundgren Konsult AB
Org.nr: 556314-9375
Bolaget skall bedriva ekonomisk- organisatorisk och administrativ konsultverksamhet, drift av jordbruk samt handel med noterade värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Backahill AB
Org.nr: 556590-8547
Bolaget skall idka konsultverksamhet inom bygg- och fastig- hetssektorn, handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Backahill Fastigheter AB
Org.nr: 556452-1861
Bolaget skall idka konsultverksamhet inom bygg- och fastighetssektorn, handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Backastad Omsorg Projekt AB
Org.nr: 556922-7506
Bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, äga och driva handel med fast egendom, utföra administ- rativa tjänster, samt bedriva annan med nämnda verksamhetsområden förenlig verksamhet.
Barkåkra Massage och Konsult AB
Org.nr: 556251-2524
Bolaget skall bedriva kroppsterapi, fastighetsbesiktning samt handel med värdepapper.
Bergendahl Konsult AB
Org.nr: 556732-0881
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, äga fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet. I tillägg skall även tjänster och varor tillhandahållas inom internationell försäljning- & marknadsföring avseen ...
BERGMARK SUSTAINABILITY AB
Org.nr: 556791-3198
Bolaget skall bedriva analys & strategisk rådgivning avseende miljö och sociala frågor samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bertil och Ann-Liss Henrysson HB
Org.nr: 916438-4225
Konsultverksamhet i varuslag-förpackningar samt förbruknings- materiel till livsmedels- odlings- och blomsterhandel. Fastighetsreparationer och därmed förenlig verksamhet.
Binator Investment AB
Org.nr: 556907-3561
Bolaget skall bedriva innovationsutveckling, företagsutveckling och kapitalförvaltning på egen och konsultativ basis samt idka därmed förenlig verksamhet
BIONOMEN AB
Org.nr: 556962-6376
Bolaget ska sälja service, reservdelar och konsultationer inom bioenergiområdet samt sälja silo- och transportutrustning och därmed förenlig verksamhet.
Bjonne Invest AB
Org.nr: 556916-2760
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom och bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom säljträning, marknadsföring, logistik, investeringsfrågor, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bjäregruppen Träindustri AB
Org.nr: 556764-5931
Bolaget skall bedriva utveckling-, försäljning-, och produktion av byggnadsentreprenader-, uthyrning av bygghjälpmedel-, byggnadskomponenter och system-, teknisk konsultverksamhet-, förvaltning av fastigheter samt idka d ...
Bollplanket Affärskommunikation KB
Org.nr: 969623-5887
Konsultverksamhet inom tidnings- och reklambranschen, marknads- föring samt kursverksamhet i massmediakunskap.
Brandskyddsexperten AW AB
Org.nr: 556978-9679
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena brandskydd och utbildning. Vidare skall bolaget bedriva försäljning av brandskyddsmateriel samt erbjuda installation, underhåll och service av tillhandahållna produkt ...
Brandt Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556640-5725
Bolaget skall idka rådgivning inom ekonomi, personal- och administration och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även sälja ridsports- och fritidsutrustning samt producera musik.
Braveseven AB
Org.nr: 556888-3549
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och dotterbolag samt därmed förenlig verksamhet.
Buréko HB Buréns VVS-Konsult och Sekreterarservice
Org.nr: 916432-0864
Konsultverksamhet inom VVS-branschen. Skrivbyråverksamhet
by Åback AB
Org.nr: 556823-3133
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom event'marketing, verksamhetsutveckling och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Byggledaren i Engelholm AB
Org.nr: 556442-6046
Bolaget skall driva byggledning, byggnadskonstruktioner, kontroll, besiktning, värdering, fastighetskonsultationer, äga och förvalta fast- och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BÅ Rivning- och Saneringskonsult AB
Org.nr: 556866-4469
Bolaget skall bedriva konsultation inom bygg- och marksanerings- branschen, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.