Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskyddsexperten AW AB

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena brandskydd och utbildning. Vidare skall bolaget bedriva försäljning av brandskyddsmateriel samt erbjuda installation, underhåll och service av tillhandahållna produkter."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd - Bygg - Konsult - Underhåll
Org.nr: 556978-9679
Företagsform: Aktiebolag