Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Ängelholm

Brandskyddsexperten AW AB
Org.nr: 556978-9679
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena brandskydd och utbildning. Vidare skall bolaget bedriva försäljning av brandskyddsmateriel samt erbjuda installation, underhåll och service av tillhandahållna produkt ...
Montageduon Ängelholm AB
Org.nr: 556982-3916
Bolaget ska hyra ut arbetskraft till andra installationsbolag. Företaget kommer att bedriva konsultverksamhet inom sprinklermontage. Vårt primära område kommer att vara vattensprinklermontage avsett som brandskydd i fast ...