Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Ängelholm

QWW Sweden AB
Org.nr: 556640-5642
Bolaget skall utveckla och sälja översvämningsskydd, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
R3 Konsulten AB
Org.nr: 556678-2602
Bolaget ska importera och distribuera material för bilinredningar samt möbler, distribuera stallmaterial samt bedriva ekonomisk rådgivning och administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Raxso Konsult AB
Org.nr: 556654-3020
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsutveckling, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
RC Konsult KB
Org.nr: 969734-3037
Teknisk konsultverksamhet inom tillverkningsindustri med inriktning på konstruktionsarbete samt CE-märkning och instruktionsmanualer.
Redovisning & Bokföring i Helsingborg AB
Org.nr: 556706-8647
Föremålet för bolagets verksamhet skall bestå av konsult- verksamhet inom ekonomi, marknadsföring, datautveckling och event samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även att hyra ut samt sälja personbilar. Bo ...
Resvision AB
Org.nr: 556990-7206
Bolaget ska bedriva konsultation i kommunikation och därmed förenlig verksamhet.
Retail Support Scandinavia AB
Org.nr: 556875-1001
Bolaget ska bedriva merchandising av livsmedel, byggvaror och kläder, evenemang och därmed förenlig verksamhet. Byggnationer i butiker och konsulttjänster inom handel samt därmed förenlig verksamhet.
Retrolager i Ängelholm AB
Org.nr: 559015-8829
Föremålet för bolagets verksamhet är managementkonsultverksamhet, handel med nya och begagnade möbler och husgeråd, äga, förvalta kapital, fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Revisor Åsa Larsson AB
Org.nr: 556148-3438
Bolaget skall bedriva redovisning, revision samt konsult- verksamhet i skatterättsliga och företagsekonomiska frågor och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Roland YT-konsult AB
Org.nr: 556983-5126
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom transport och juridik. Bolaget ska dessutom bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
RONOLSKONSULT AB
Org.nr: 556940-3099
Bolaget ska bedriva teknisk utbildning samt utveckling och revision av ISO system (kvalité, arbetsmiljö och miljö). Risk- och säkerhetshantering samt utredningsverksamhet inom området och därmed förenlig verksamhet.
SAdevo AB
Org.nr: 556909-4179
Bolaget skall huvudsakligen bedriva konsultverksamhet avseende affärsutveckling kopplat till import och exportverksamhet, samt egen import och export av råmaterial-, industriprodukter framförallt inom verkstads-, kemi-, ...
Saltsjövägen Konsult AB
Org.nr: 556816-8206
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena ekonomi och verksamhetsstyrning.
Sanosard KB
Org.nr: 969776-5692
Konsultverksamhet inom plastbranschen. Detaljhandel med blommor och presentartiklar.
Serving & Co AB
Org.nr: 556854-7532
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvärva aktier och andra värdepapper samt tillhandahålla konsulttjänster inom analys och förändringsarbete i syfte att säkerställa värdetillväxt jämte därmed förenlig verksa ...
Signalteknik i Ängelholm AB
Org.nr: 556692-3370
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företrädesvis järnvägsbranschen, bedriva fastighets- och värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Simply true! AB
Org.nr: 556956-7042
Aktiebolaget ska erbjuda tjänster och produkter inom marknadsföring, kommunikation och design av profilprodukter och konstnärlig utsmyckning till små och medelstora företag och organisationer. Samt kunna erbjuda tjänster ...
Skudenes TEK HB
Org.nr: 916536-4028
Konsultverksamhet i företagsekonomi och administration. Agenturer och handel med produkter för offentlig och privat utemiljö. Handel med värdepapper.
Small Cap Partners i Malmö AB
Org.nr: 556717-3512
Bolaget ska genom helt eller delvis ägda dotterbolag köpa, förvalta och försälja aktier och andelar i onoterade bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Small Cap Partners Management i Malmö AB
Org.nr: 556727-7495
Bolaget ska att genom helt eller delvis ägda dotterbolag köpa, förvalta och försälja aktier och andelar i onoterade bolag samt därmed förenlig verksamhet.