Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Ängelholm

Heina Konsult AB
Org.nr: 556250-2319
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomisk redovisning samt idka därmed förenlig verksamhet.
HELNIC AB
Org.nr: 556874-7165
Aktiebolaget skall tillverka och bedriva handel med textilier, reklamartiklar, metallemblemer, broderier och trycksaker samt därmed förenlig verksamhet.
Herpatech AB
Org.nr: 556988-0254
Bolaget ska bedriva produktion och handel av tryckta och konverterade produkter och därmed förenlig verksamhet.
HION Konsult AB
Org.nr: 556702-3659
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet inom redovisning och skatter, värdepappershantering, hälso- och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
HN Hydraulik AB
Org.nr: 556661-1546
Bolaget skall bedriva försäljning av komponenter samt utveckling och försäljning av kundanpassade system inom hydraulik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hobo Information AB
Org.nr: 556475-5980
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom informations- teknologiområdet avseende förstudier, projektering och genom- förande av informationssystem, kommunikation och marknadsföring med fokus på digitala kanaler jä ...
Hugin & Munin Nordic KB
Org.nr: 969650-4241
Konsult i internationell affärs- och produktutveckling, förvärvsförmedling och investeringar inom läkemedel och medicintekniska området samt medicinsk rådgivning och service samt härmed förenlig verksamhet.
Huisman Consulting AB
Org.nr: 556722-6997
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom det nationella och internationella marina försäkringsmarknaden, arbetsmarknadsfrågor och strukturförändringar inom rederibranschen samt restaurangverksamhet, import och försäljn ...
Huruma AB
Org.nr: 556427-5591
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom redovisnings och revisionsbranschen, litteriär verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
HVP Bygger AB
Org.nr: 556771-8688
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i etableringsfrågor, byggverksamhet samt import av byggvaror och möbler och därmed förenlig verksamhet.
Hygiea Konsult HB
Org.nr: 916753-7027
Utbildning och konsultativ verksamhet inom sjukvårds- och sociala sektorn samt därmed förenlig verksamhet
Hållbar Idé, Nilsson & Udd AB
Org.nr: 556711-6214
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom miljö, etik och kvalitet jämte därmed förenlig verksamhet.
IO Anläggningsteknik AB
Org.nr: 556649-7888
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg- och anläggningssektorn, bedriva hushållsnära tjänster med inriktning mot trädgårdsarbete ävensom idka därmed förenlig verksamht.
iQChange AB
Org.nr: 556713-0355
Bolaget ska tillhandhålla service och tjänster inom försäljning och marknadsföring samt konsulttjänster inom inredning och restaurangverksamhet samt utveckla och marknadsföra dataprogram, IT-konsulttjänster, affärsutveck ...
J-1 Bolaget AB
Org.nr: 556980-5442
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Jan-Inge Hansson Konsult AB
Org.nr: 556746-0000
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet avseende ledning och styrning inom offentliga sektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Jananders Consulting AB
Org.nr: 556513-5190
Bolaget skall bedriva projekterings- och konsultverksamhet samt projektledning i byggbranschen, idka handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Jens Fager AB
Org.nr: 556992-6453
Bolaget skall bedriva industridesign och arkitektverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
JK Reep AB
Org.nr: 556910-5306
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom psykologi, terapi, testning, personlighetsbedömning, handledning, coachning, säkerhet. Kultur, Event och teambuildning för utveckling inom det psykologiska domänen. Fastighet ...
Joanna Berg AB
Org.nr: 556960-6444
Bolaget skall bedriva verksamhet inom ledarskap, rekrytering, coaching samt försäljning av hälsoprodukter. Verksamhet som hälsopedagog och makeup artist kommer att bedrivas samt därmed förenlig verksamhet.