Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Ängelholm

Malchamax AB
Org.nr: 556820-0546
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bowling och restaurang samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva handelsverksamhet med alkoholhaltiga drycker samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom ska bola ...
Malmberg Projects AB
Org.nr: 556894-9522
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet till processindustrin och tillverkare av analysinstrument, bedriva installation och support av processoptimeringslösningar till processindustrin samt förvaltning av värdepapper ...
Malmöhus Invest AB
Org.nr: 556881-8099
Bolaget skall bedriva konsultationer inom management, idka handel och förvaltning av värdepapper och finansiella instrument samt därmed förenlig verksamhet.
Marcon-gruppen i Sverige AB
Org.nr: 556471-7584
Bolaget skall äga och förvalta aktier, andra värdepapper och inventarier samt bedriva uthyrningsverksamhet av inventarier till sina dotterbolag, och därmed förenlig verksamhet.
Markbelysning Skandinavien AB
Org.nr: 556831-5070
Bolaget ska marknadsföra och distribuera elartiklar, belysning och trädgårdsprodukter samt installation av dessa, bedriva belysningskonsultation samt därmed förenlig verksamhet.
Mats Ahlin Konsult AB
Org.nr: 556977-1123
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom pensionsadministration, organisationsförändring och affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet
Mediapool Print Syd AB
Org.nr: 556769-1711
Bolaget skall bedriva tryckeriverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.
MENTORES HB
Org.nr: 969719-6427
Konsultverksamhet avseende företags organisation samt ekonomisk konsultation.
MH alive AB
Org.nr: 556806-6251
Behandling av orsaker och symtom som är direkt eller indirekt relaterade till muskulära, neurologiska eller skelettala störningar. Lifestyle Coaching av privatpersoner och anställda på företag. Personlig träning. Försälj ...
Miche Consulting AB
Org.nr: 556826-6141
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management, materialteknik och produktutveckling samt inom områdena miljö- och kvalitetsledning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan också idka handel och förvaltning av ...
MOLAB Management AB
Org.nr: 556786-8681
Bolaget ska bedriva företagsrådgivning, fastighetsförvaltning samt konst och designarbete inom smyckessmidning och därmed förenlig verksamhet.
Moritz Konsultbyrå AB
Org.nr: 556882-9674
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företags- utveckling, webbdesign och hudvård jämte därmed förenlig verksamhet.
Mäklaren Baudin HB
Org.nr: 969671-0145
IT verksamhet som att bygga nätverk och serva dessa. Allmän konsult service för datorer och nätverk samt fastighetsmäkleri.
Naviro Consulting AB
Org.nr: 556798-2920
Bolaget erbjuder management konsult-tjänster avseeende företags ledning, utveckling, organisation och verksamhet. Bolaget gör studier samt ger råd, vägledning och projektledning när en verksamhet står inför förändringspr ...
Nordic association of green landscapers EF
Org.nr: 769601-8428
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att sprida branschkunskap och värdet av att ha levande växter genom att göra växter till en självklarhet där människor vistas. Vi ska samla n ...
Nordkoster Charter & Consulting HB
Org.nr: 969687-0295
Passagerarcharter med segelskutan Nordkoster samt konsult- verksamhet inom projektledning.
Nordkoster Construction & Consulting AB
Org.nr: 556718-9302
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg och anläggning, fastighets- och projektutveckling samt förvaltning av värdepapper.
Northmaint AB
Org.nr: 556888-2962
Utveckling av indutriellt underhåll på konsultbasis. Som konsult hjälpa företag med underhållsutveckling och förbättringsarbete.
Nåbar Engelholm AB
Org.nr: 556727-9327
Bolaget ska bedriva restaurang, café samt catering och försäljning av presentartiklar.
Overgaard Solutions AB
Org.nr: 556701-7487
Bolaget skall bedriva försäljning av mobiltelefoner, industriell konsultverksamhet samt driva en kafeteria och därmed förenlig verksamhet.