Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Ängelholm

Båstad Financing AB
Org.nr: 556684-3149
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva köp och försäljning av fast och lös egendom, inklusive värdepapper och andra finansiella instrument, samt annan därmed förenlig verksamhet.
C-2 Bolaget AB
Org.nr: 556834-2900
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggtjänster och konsulttjänster inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
CAGE Logistics AB
Org.nr: 559032-7010
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult-, service- och bemanningsverksamhet inom åkeribranschen och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även tillhandahålla bolagsstyrningstjänster till koncernföret ...
CaGu Organisation och Ledarskap AB
Org.nr: 556935-0746
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva organisations- utveckling, ledarskapsutveckling, rekrytering, coachning och mentorskap samt därmed förenlig verksamhet.
Caneta AB
Org.nr: 556453-8907
Bolaget skall bedriva tillverkning av grafiskt material och konsultverksamhet samt fastighetsförvaltning och handel med värdepapper.
Carl Keruböö AB
Org.nr: 556512-6223
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom produktutveckling, marknadsföring, produktionsteknik och produktionsekonomi ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Carlsson & Sandberg Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556364-4250
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet huvudsakligen omfattande företagsekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Case by Case AB
Org.nr: 556973-3669
Företaget ska driva galleri med utställningar, inköp, förmedling och försäljning av konst och böcker. Konsult- och journalistisk verksamhet inom fotografering, skrivande, undervisning och före- läsande. Eget skapande ino ...
Ceratiidae III AB
Org.nr: 556925-9509
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom och tillhandahålla förvaltningstjänster till dess dotterbolag och övriga bolag inom koncernen, samt idka d ...
Cerix AB
Org.nr: 556713-2898
Bolaget ska bedriva konsult- och utvecklingsarbete inom handel med varor och tjänster inom detaljhandel (exempelvis kläder, möbler, livsmedel) samt 'fastighetsutvecklingförvaltning för samma ändamål. Bolaget ska även idk ...
Cimco Marine AB
Org.nr: 556889-7226
Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling av tekniska lösningar inom marinindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Civilingenjör Hans Nilsson AB
Org.nr: 556260-0923
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet samt arkitekt- och byggn.konstruktioner jämte därmed förenliga verksamheter.
CN Fishtech AB
Org.nr: 556900-0796
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom området produkt- och processutveckling för djupfrysta livsmedel med tyngdpunkt på fisk.
Dag Idoff Konsult AB
Org.nr: 556694-4384
Bolaget ska bedriva konsultation och projektledning inom i huvudsak verkstadsindustri, inom områdena konstruktionsutveckling, produktutveckling och kvalitetssäkring samt därmed förenlig verksamhet.
Delamaro Consulting AB
Org.nr: 556893-1512
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT, Internet, e- handel och affärstrategier.
Detreena AB
Org.nr: 556793-9094
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster inom projektledning, koordinering och hållfasthetsberäkning. Konsultverksamheten omfattar även omvärldsbevakning och strategiutveckling inom energibranschen.
Develare AB
Org.nr: 556533-7580
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledningsfrågor, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Dreaming tree AB
Org.nr: 559013-0224
Bolaget ska konsultera, utbilda och föreläsa inom idrott, mode, inredning, bildkommunikation och säkerhet samt därmed förenlig verksamhet.
E Rakoczy AB
Org.nr: 556752-1009
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management, personlig utveckling och coaching samt entreprenad verksamhet inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Egonato AB
Org.nr: 556905-6350
Bolaget ska tillhandahålla service och tjänster inom företags- ledning, affärsutveckling, projektledning, försäljning och marknadsföring, samt bedriva direkt eller via dotter- eller intressebolag fastighetsförvaltning, k ...