Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Ängelholm

K Axelsson Consulting AB
Org.nr: 556940-2034
Konsultverksamhet inom främst Supply Chain och Logistik området.
KATSCENTER AB
Org.nr: 556108-2073
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultation, utbildning samt försäljning inom databranschen samt jämte därmed förenlig verksamhet.
Konsultkedjan Sverige AB
Org.nr: 556840-5103
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom produktutveckling och grafisk design även handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Kulltorps hästuppfödning AB
Org.nr: 556573-1345
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, uthyrning av fastigheter samt bedriva hästuppfödning.
KVS Care AB
Org.nr: 556551-4675
Bolaget skall bedriva vård av äldre människor och handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet.
LA Geo Miljö AB
Org.nr: 556784-5184
Bolaget ska bedriva verksamhet avseende miljöfrågor i mark och vatten.
Lagbyggaren ME AB
Org.nr: 556826-1571
Bolaget ska arbeta med teambuildning, ledarskapsutveckling, skogsbruk och därmed förenlig verksamhet.
Larix Förvaltning AB
Org.nr: 556708-5534
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, konsultativ verksamhet inom betong- och byggsektorn samt handel med maskiner och varor inom betong och bygg samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Lastal AB
Org.nr: 556944-8631
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning och informationsteknologi, verksamhet inom tandhälsovård samt kapitalförvaltning avseende företagets tillgångar.
Leadership 4 improve Sweden AB
Org.nr: 556797-2707
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledarskap och därmed förenlig verksamhet.
Ledera AB
Org.nr: 556793-9086
Föremålet för bolagets verksamhet är projektledning vid implementation av affärssystem (ERP-system) och förändringsprocesser som organisationsförändringar samt managementkonsulting inom ledar- skapsutveckling och effekti ...
Leva Livet i Engelholm AB
Org.nr: 556816-8057
Företaget kommer att bedriva försäljning av produkter för hälsa, träning samt hjälpmedel via butik i Ängelholm. Dessutom kommer man att erbjuda konsultativa tjänster inom ergonomi och arbets- miljö.
Lilla Båstad AB
Org.nr: 556820-7913
Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Lishar AB
Org.nr: 556640-5659
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet, dels inom det ekonomiska området och dels inom organisationsutveckling. Ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
LisPe AB
Org.nr: 556449-5934
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom och bedriva konsultverksamhet inom det tekniska området ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Listo Invest AB
Org.nr: 556582-3209
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, handel med värdepapper, förmedling av resor samt därmed förenlig verksamhet.
LK Konsult Bialitt HB
Org.nr: 969717-4366
Konsultverksamhet och handel med brandskyddsmatrial.
LMJ Consulting HB
Org.nr: 969749-1935
Konsultationer inom media, sport-, utbildnings- och byggverksamhet samt försäkringsförmedling. Handel med trädgårdsmaskiner, verktyg, sportmatrial, fritidsartiklar, kläder och bilar.
LPOS Förvaltning AB
Org.nr: 556260-2010
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, marknadsföring, kvalitetsfrågor samt beträffande strategi och ledarskap inom medicinteknik. Bolaget skall även förvalta fast och lös egendom ävensom idka därm ...
LRL Brandsäkerhet i Sverige AB
Org.nr: 556719-8832
Bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet samt handel med och service av brandskyddsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.