Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

A.o.I. Lundmark HB

"Handel med textila produkter (kläder, väskor o.dyl.), sömnadstjänster och undervisning. Diverse psykologisk konsultation, undervisning och handledning."
Finns i branscher på Wedoo: Kläder - Konsult - Undervisning
Org.nr: 969653-5492
Företagsform: Handelsbolag