Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Artdust AB

"Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom utbildning, marknadsföring och företagsutveckling med därtill hörande inköp och försäljning samt värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare utföra design av möbler och inredningar jämte modell- och möbelsnickeri och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556455-8905
Företagsform: Aktiebolag