Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skellefteå

64 Holding AB
Org.nr: 556836-2767
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter samt bedriva konsultverksamhet avseende företagsledning samt marknadsföring.
A.M.A-Konsult AB
Org.nr: 556527-9519
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet avseende elektromagnetisk strålning samt utbildning inom samma område. Försäljning av mätteknik samt produkter för elsanering samt frisörverksamhet och därmed förenl ...
AB Burlin Invest
Org.nr: 556566-9164
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier, utföra affärsutvecklingstjänster samt därmed förenliga konsulttjänster.
AB Megaron
Org.nr: 556670-3806
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsförvaltning och konsulttjänster inom företagsledning, organisationsutveckling och marknadskommunikation, uthyrning av kapitalvaror, handel med värdepapper samt därm ...
Aberfix AB
Org.nr: 556716-1616
Konsultverksamhet inom konstruktion,utveckling och projektledning riktat mot verkstadsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Abrab Konsult AB
Org.nr: 556751-1281
Bolaget ska bedriva förvaltning av företag och värdepapper, uthyrning av fastigheter, konsultverksamhet inom ställningsmontage, riv- och bygverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Acuerdo AB
Org.nr: 556748-4000
Bolaget ska bygga upp ett gemensamt varumärke för ett antal samarbetande konsultföretag, bedriva generell konsultverksamhet, hyra ut kompetensresurser till ledningsuppdrag och styrelseverksamhet, bedriva handel med lös o ...
Adrimo Konsult HB
Org.nr: 916594-0017
Information, utbildning, personalutveckling, videoproduktion, logistikutveckling och kemikaliekontroll.
Affärsutveckling Norr AB
Org.nr: 556687-6586
Bolaget skall bedriva managementkonsulting, organisationsuppbyggnad, EU-stöd i kombination med turism'upplevelsesatsning.
AG Brännström Konsult AB
Org.nr: 556942-5191
Bolaget ska bedriva konsultationer rörande el- och dieselmotorer samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Trevnaden
Org.nr: 556100-0430
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och konsulttjänster inom företagsledning och organisationsutveckling, köp, försäljning och uthyrning av kapitalvaror avseende huvudsakligen friskvårdsutrustning och kontorsinve ...
ALAB Utveckling AB
Org.nr: 556937-0769
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och resursuthyrning inom området ekonomi och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Alces Alces AB
Org.nr: 556620-5182
Bolaget skall bedriva sin verksamhet inom områdena städning, turism, uppfödning av hästar, tävlingsverksamhet och försäljning av hästar, utbildning jämte därmed förenlig verksamhet.
ALEMARO AB
Org.nr: 556600-5210
Bolaget skall investera i värdepapper och fastigheter samt bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, affärsutveckling, finansiering, marknadskommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.
Alligator Lindquist HB
Org.nr: 969714-0334
Telemarketingverksamhet samt viss konsultverksamhet. Konsulttjänsterna kommer att bedrivas inom områdena marknadsföring och affärsutveckling och riktas i huvudsak mot företag i unga branscher. Tjänsterna kan beskrivas so ...
ALON HB
Org.nr: 969716-0332
Skivbolag, förlag, underhållning. Försäljning samt import av musikinstrument inklusive tillbehör, motorfordon, gräsklippare, el-verk, kompressorer, värmepumpar, båtar, plastartiklar såsom sopsäckshållare, nyckelringar, h ...
ALON Invark AB
Org.nr: 556791-9666
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och utveckling av miljö- och säkerhetsprodukter till fordonsbrancshen samt därmed förenlig verksamhet.
ANLI Redovisning AB
Org.nr: 556989-4057
Aktiebolaget ska tillhandahålla bokföringsstjänster, konsulta- tioner och utbildningar, samt handel med värdepapper.
Anna Ängvall AB
Org.nr: 556877-1637
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom ekonomi och administration samt organisationsutveckling. Äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Annahoj AB
Org.nr: 556768-5531
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom företrädesvis företagsledning och affärs- och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.