Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

64 Holding AB

"Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter samt bedriva konsultverksamhet avseende företagsledning samt marknadsföring."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Konsult - Marknadsföring
Org.nr: 556836-2767
Företagsform: Aktiebolag