Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Skellefteå

1976 Media AB
Org.nr: 556865-8800
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster inom reklam, media och marknadsföring, handel med maskiner och fordon och därmed förenlig verksamhet.
64 Holding AB
Org.nr: 556836-2767
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter samt bedriva konsultverksamhet avseende företagsledning samt marknadsföring.
Alicit AB
Org.nr: 556228-7465
Bolaget skall bedriva uppfinnarverksamhet, konsultuppdrag, konstruktion, produktion och marknadsföring huvudsakligen inom sågverks- och träindustrin, förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Alligator Lindquist HB
Org.nr: 969714-0334
Telemarketingverksamhet samt viss konsultverksamhet. Konsulttjänsterna kommer att bedrivas inom områdena marknadsföring och affärsutveckling och riktas i huvudsak mot företag i unga branscher. Tjänsterna kan beskrivas so ...
Balkongsäljarna i Skellefteå AB
Org.nr: 556951-3327
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring och balkonglösningar samt därmed förenlig verksamhet.
Bestkon i Skellefteå AB
Org.nr: 556641-1608
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring, administration, entreprenadsamordning, bemanningstjänster inom åkerinäringen samt därmed förenlig verksamhet.
Bigglo AB
Org.nr: 556872-4016
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster inom reklam, media och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Burlingruppen AB
Org.nr: 556642-5335
Bolaget skall bedriva uppdragsverksamhet inom avsnittet företagsledning, marknadsföring och administration, köp, försäljning och förvaltning av aktier samt idka härmed förenlig verksamhet.
Burlingruppen Holding AB
Org.nr: 556916-8411
Aktiebolaget ska bedriva uppdragsverksamhet inom företagsledning, marknadsföring och administration, köp och försäljning och förvaltning av aktier i dotterbolag samt därmed förenlig verksamhet.
CEGEMA AB
Org.nr: 556300-9389
Bolaget skall idka produktutveckling, marknadsföring och försäljning av industriprodukter och därmed jämförlig verksamhet.
Christine Nilsson Profilskapande Produkter AB
Org.nr: 556242-1106
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning av present- och reklamprodukter ävensom förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Davec 64 AB
Org.nr: 556833-8965
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter, bedriva konsultverksamhet avseende företagsledning samt marknadsföring av sportartiklar samt bedriva import av personbilar och ...
Devmark AB
Org.nr: 556915-4924
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom organisations- utveckling, konsulttjänster skall vara utveckling av modeller och metoder för att driva förändringsarbete, byggande och styrning av organisationer, nätverksorgani ...
Ecobiofuel Scandinavia AB
Org.nr: 556917-6257
Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning samt koordinera tillverkning av energianläggningar, bedriva el- och gashandel samt handel med värdepapper.
Farmic AB
Org.nr: 556919-9994
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring samt konsultverksamhet inom området automation och därmed förenlig verksamhet.
Gold Town Games AB
Org.nr: 559000-7430
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av mobilspel, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.
HAMATEC HB
Org.nr: 969659-2162
Export, import, konsulting och försäljning av i första hand petrokemiska produkter och marknadsföring och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Hanna Marklund AB
Org.nr: 556772-2615
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva utbildningsinsatser i ledarskap och medarbetarskap, konsultverksamhet avseende PR och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Hejmarknad AB
Org.nr: 556580-2369
Bolaget skall erbjuda sälj- och konsulttjänster inom handel, marknadsföring och reklam, agenturhandel med anläggningssten, gravsten och reklam- och dagligvaror, traktor- och maskinentreprenad, uthyrning av fordon och ver ...
Hellgrens Bil AB
Org.nr: 556396-9111
Bolaget skall bedriva bilhandel och därtill hörande verkstadsrörelse, bolaget skall också bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling, rådgivning inom försäljning, marknadsföring, affärsutveckling o ...