Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Devmark AB

"Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom organisations- utveckling, konsulttjänster skall vara utveckling av modeller och metoder för att driva förändringsarbete, byggande och styrning av organisationer, nätverksorganisatör, ledarskapskonferenser, mentorskap, management samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom området infrastruktur, konsulttjänsterna skall vara utredningar, projektledning, tillståndsprövningar, utbildning, miljö-, säkerhet- och fordons- ärenden samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva rådgivning till styrelse och lednings- grupper i företag samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva försäljning av varor och tjänster inom mediaproduktion, it, applikationer och webbdesign samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva marknadsförings-, kommunikations- och profileringstjänster och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena marknadsföring och marknadskommunikation med huvudsaklig inriktning mot infrastrukturbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva försäljning av varor och tjänster inom konfektion samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga, förvalta samt bedriva handel med aktier, fastigheter och värdepapper."
Org.nr: 556915-4924
Företagsform: Aktiebolag