Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Skellefteå

AB Burlin Invest
Org.nr: 556566-9164
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier, utföra affärsutvecklingstjänster samt därmed förenliga konsulttjänster.
AB Megaron
Org.nr: 556670-3806
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsförvaltning och konsulttjänster inom företagsledning, organisationsutveckling och marknadskommunikation, uthyrning av kapitalvaror, handel med värdepapper samt därm ...
Aktiebolaget Trevnaden
Org.nr: 556100-0430
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och konsulttjänster inom företagsledning och organisationsutveckling, köp, försäljning och uthyrning av kapitalvaror avseende huvudsakligen friskvårdsutrustning och kontorsinve ...
Allrob AB
Org.nr: 556770-0785
Bolaget ska äga, köpa och försälja värdepapper och fastigheter samt bedriva restaurangverksamhet, import av alkoholhaltiga drycker, konsulttjänster inom restaurang och företagsekonomi, uthyrning av lokaltillbehör och där ...
Amprobi AB
Org.nr: 556853-7046
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och förmedla tekniska konsulttjänster till främst verkstadsindustrin, förvalta värde- papper, handel med fasigheter, försäljning av dataprogram och därtill hörande tjänster, handel ...
Arctica Design AB
Org.nr: 556500-3034
Bolaget ska bedriva produktion och försäljning av inredningsprodukter samt konsulttjänster främst inom bygg och inredningsprojektering.
ArtfulCon AB
Org.nr: 556952-4068
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom sektorerna IT och bygg samt därmed förenliga tekniska tjänster, processutveckling' översyn, kompetensförmedling, design och därmed förenlig verksamhet.
ATUMO AB
Org.nr: 556670-3962
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom området infrastruktur, konsulttjänsterna skall vara utredningar, projektledning, till- ståndsprövningar, utbildning, miljö-, säkerhet- och fordons- ärenden samt därmed förenlig v ...
Bara Ben TH Ortopedi AB
Org.nr: 556655-8242
Föremålet för bolagets verksamhet är att på konsultbasis bedriva allmänmedicinsk verksamhet, utföra allmän och ortopedisk kirurgi, produktion av undervisningsmaterial, undervisning, tillhandahålla konsulttjänster inom om ...
Belinda AB
Org.nr: 556759-6845
Föremålet för bolagets verksamhet är att sälja konsulttjänster mot tillverkningsindustri samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksammhet.
Bothnia Förvaltning AB
Org.nr: 556228-6426
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsförvaltning och konsulttjänster inom företagsledning, organisationsutveckling och marknadskommunikation, uthyrning av kapitalvaror, handel med värdepapper samt därm ...
BrA Konsult Forsbacka AB
Org.nr: 556928-3681
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom social omsorg av ungdomar samt hålla föreläsningar och utbildningar i anslutning härtill, förvärva och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Byggkontroll i Skellefteå AB
Org.nr: 556929-5891
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom bygg och därmed förenlig verksamhet.
Carriax AB
Org.nr: 556719-8113
Föremål för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och marknadsföra servicefordon för fastightetsskötsel, grönytor samt konsulttjänster inom tillverkningsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Castradome AB
Org.nr: 556728-2222
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter, bedriva fastighetsförvaltning och konsulttjänster inom företagsledning, organisationsutveckling och marknads- kommunikation, uthyrning av kontorsinventa ...
Champe AB
Org.nr: 556634-4254
Aktiebolaget ska bedriva kapitalförvaltning, aktiehandel, konsulttjänster, förvaltning av fastigheter samt partihandel och därmed förenlig verksamhet.
Cykel & Fiske Center i Skellefteå AB
Org.nr: 556724-2051
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av konsulttjänster inom detaljhandelsbranschen med särskild inriktning på cykelförsäljning och fiskeutrustning och därmed förenlig verksamhet.
Devmark AB
Org.nr: 556915-4924
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom organisations- utveckling, konsulttjänster skall vara utveckling av modeller och metoder för att driva förändringsarbete, byggande och styrning av organisationer, nätverksorgani ...
Eventbolaget i Norr AB
Org.nr: 556722-6484
Bolaget skall äga, köpa och försälja värdepapper och fastigheter samt bedriva och erbjuda konsulttjänster inom restaurang och cateringverksamhet, arrangera resor, producera och spela in musik, försäljning av varor och tj ...
Experto Crede AB
Org.nr: 556848-4546
Tillhandahåller konsulttjänster inom framtidens ledarskap, förändrings- och strategiarbete, projektledning, Lean arbete (samlingsnamn för olika förbättringsverktyg som används för att få effektivare arbetsprocesser) och ...