Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Skellefteå

2L i Skellefteå AB
Org.nr: 556806-3118
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg- och bostadsrenoveringar, köp, försäljning och förvaltning av fastigheter och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
64 Holding AB
Org.nr: 556836-2767
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter samt bedriva konsultverksamhet avseende företagsledning samt marknadsföring.
AB Classic Car Collection i Norr
Org.nr: 556760-3229
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultation inom revision, redovisning och skattefrågor. Idka entreprenad- verksamhet inom gräv och schakt samt äga och förvalta fastigheter och veteranfordon.
AB Konsultgruppen i Norr
Org.nr: 556636-2512
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultation inom revision, redovisning och skatter, äga och förvalta fastigheter och veteranfordon, idka entreprenadverksamhet inom gräv och schakt samt andra därmed förenli ...
AB VVS och Kylteknik Nord
Org.nr: 556714-3473
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva VVS och kylarbeten, försäljning av VVS-material, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Abrab Konsult AB
Org.nr: 556751-1281
Bolaget ska bedriva förvaltning av företag och värdepapper, uthyrning av fastigheter, konsultverksamhet inom ställningsmontage, riv- och bygverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
AC - Betong AB
Org.nr: 556678-9565
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av betongvaror, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Acacetus AB
Org.nr: 556691-8685
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva ekonomisk rådgivning, restaurangverksamhet, hästsportverksamhet med inriktning på uppfödning och tävling samt idka därmed förenlig verksamhet.
Advokaten Berggren AB
Org.nr: 556883-2876
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet, äga och förvalta fastigheter och värdepapper.
Advokaten Pär Westermark AB
Org.nr: 556881-7208
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet, äga och förvalta fastigheter och värdepapper.
Affärsbyrån Nord AB
Org.nr: 556898-3398
Bolaget skall köpa, sälja och förvalta värdepapper, företag och fastigheter samt erbjuda tjänster inom organisationsutveckling och företagsekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Dahlgrens Cementgjuteri
Org.nr: 556342-6831
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av betongvaror, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget John Sjödins Järn- och Maskinaffär
Org.nr: 556326-0073
Bolaget skall bedriva handel med byggvaror, maskiner och industriförnödenheter, företrädesvis för verkstadsindustri och byggindustri, förvaltning av fastigheter, aktier och värdepapper, äga och förvalta fast och lös egen ...
Aktiebolaget Lindgrens Lantbruksmaskiner
Org.nr: 556268-2392
Bolaget ska sälja lantbruksmaskiner, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Skellefteå Travbana
Org.nr: 556055-7216
Bolaget skall efter förvärv av därför erfordeliga fastigheter, anlägga samt för anordnande av trav- och andra tävlingar uthyra lämpliga banor och anordningar i övrigt ävensom bedriva i samband därmed stående verksamhet.
Aktiebolaget Snöbjörnen Invest
Org.nr: 556416-2823
Bolaget skall bedriva elektriska installationer, handel med elektriska artiklar, konsultverksamhet avseende elektriska artiklar, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
ALEMARO AB
Org.nr: 556600-5210
Bolaget skall investera i värdepapper och fastigheter samt bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, affärsutveckling, finansiering, marknadskommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.
Allrob AB
Org.nr: 556770-0785
Bolaget ska äga, köpa och försälja värdepapper och fastigheter samt bedriva restaurangverksamhet, import av alkoholhaltiga drycker, konsulttjänster inom restaurang och företagsekonomi, uthyrning av lokaltillbehör och där ...
ALLTJÄNST SKELLEFTEÅ AB
Org.nr: 556811-4408
Bolaget ska bedriva möbel- och inredningsmontage, uppsättning av gardiner i offentliga och privata miljöer, utföra fastighets- tjänster i form av vaktmästerisysslor, försälja produkter inom bilvård samt personlig hygien, ...
AnBo Nord AB
Org.nr: 556738-2378
Bolaget ska bedriva tillverkning, försäljning och konsultverksamhet inom belysningsbranschen, äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.