Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Skellefteå

REDAC Invest AB
Org.nr: 556936-2204
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper, företag och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Redo Vision I Skellefteå AB
Org.nr: 556954-6129
Bolaget ska erbjuda tjänster inom områdena ekonomi, administration, redovisning, utbildning, informationsteknologi, uthyrning av personal, äga och förvalta fastigheter och värdepapper
Repay Invest AB
Org.nr: 556045-1618
Bolaget skall bedriva uthyrningsverksamhet av lokaler och inventarier, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, äga och förvalta fastigheter, konsultverksamhet avseende management och administration samt direkt ell ...
Repay Invest Fastigheter AB
Org.nr: 556663-2930
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier och värdepapper, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Repslagargränds Fastighets AB
Org.nr: 556892-8435
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Reroy Invest AB
Org.nr: 556677-6265
Bolaget skall bedriva förvaltning av företag och värdepapper, uthyrning av fastigheter, ställningsmontage och byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Restaurang Aktiebolaget Greka
Org.nr: 556209-3012
Bolaget skall bedriva restaurangrörelse, äga och förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Restaurang Don Vito AB
Org.nr: 556884-4285
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva restaurang, servering, catering samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
RESURSHUSET Tore Söderström AB
Org.nr: 556239-8007
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och företagsledning,förvaltning av värdepapper och fastigheter, samt även idka därmed förenlig verksamhet.
Revendito AB
Org.nr: 556765-3414
Föremålet för bolagets verksamhet är import, distribution och partiförsäljning av sport och fritidsprodukter, marknadsförings- och försäljnings- uppdrag inom fackhandel, dagligvaruhandel, kommuner, landsting och industri ...
RGR Travel & Event AB
Org.nr: 556747-4969
Bolaget ska arrangera privat- och gruppresor inom EU, företrädesvis inom idrott. Arrangera och organisera evenemang inom musik och underhållning. Bolaget ska även bedriva försäljning av fastigheter i Thailand samt därmed ...
Riana AB
Org.nr: 556723-2250
Bolaget ska bedriva redovisningsbyrå och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Riemertzon Konsult AB
Org.nr: 556608-3779
Aktiebolaget skall bedriva läkarpraktik, uthyrning av personal inom sjukvårdssektorn, uthyrning och förvaltning av fastigheter, förädling av skogsbär, försäljning av mekaniska produkter inom lantbruk-, bygg- och verkstad ...
RiWi Invest AB
Org.nr: 556869-6388
Bolaget ska bedriva resurskonsulting och systemutveckling inom IT, handel med värdepapper och fastigheter, rådgivning inom ekonomi och förestagsledningsfrågor samt idka därmed förenlig verksamhet.
Roger Holmlund Bygg AB
Org.nr: 556904-4141
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, förvaltning av fastigheter samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Roger Lundmark Traktor AB
Org.nr: 556642-1409
Bolaget skall bedriva maskinarbeten och uthyrning av chaufförstjänster skogsbruksverksamhet på arrenderad mark med skogsskötsel och traktorkörslor. Bolaget ska även äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verks ...
Rotegård AB
Org.nr: 556415-6841
Bolaget skall bedriva jordbruksverksamhet på arrenderad mark och byggnader med mjölk- och köttproduktion, traktorkörslor, köp och försäljning av skog, äga och förvalta fastigheter, byggnadsarbete samt därmed förenlig ver ...
RPS Fritids import AB
Org.nr: 556888-7193
Bolaget skall importera pool, spa, wellness och fritidsrelaterade produkter för att sedan sälja till återförsäljare och privatkonsumenten. Bolaget ska även köpa och sälja produkter till hus och bostäder såsom fönster, dö ...
RunInMind AB
Org.nr: 556926-9052
Bolagets verksamhet består av programutveckling, konsult- verksamhet samt utbildningsarbete inom idrott, ljudteknik, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Ryds Glas Skellefteå AB
Org.nr: 556612-8889
Bolaget skall bedriva glasmästeri, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.