Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

ALEMARO AB

"Bolaget skall investera i värdepapper och fastigheter samt bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, affärsutveckling, finansiering, marknadskommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Affärsutveckling - Fastigheter - Konsult
Org.nr: 556600-5210
Företagsform: Aktiebolag