Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Skellefteå

Acacetus AB
Org.nr: 556691-8685
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva ekonomisk rådgivning, restaurangverksamhet, hästsportverksamhet med inriktning på uppfödning och tävling samt idka därmed förenlig verksamhet.
Almenta AB
Org.nr: 556217-3483
Bolaget ska bedriva uppdragsverksamhet inom affärsutveckling, rådgivning och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Awance Affärsutveckling AB
Org.nr: 556891-0227
Bolaget skall bedriva rådgivning inom exportutveckling och ledars kap samt därmed förenlig verksamhet.
B-G Hägglund AB
Org.nr: 556563-7385
Bolaget skall bedriva rådgivning inom områdena affärs-, och organisationsutveckling samt utbildning. Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
BLK Ruben AB
Org.nr: 556902-0992
Bolaget ska bedriva handel med byggnadsvaror och byggnadstillbe- hör, samt rådgivning kring byggnadsverksamhet. Äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Cardista AB
Org.nr: 556833-3867
Bolaget skall bedriva medicinsk rådgivning, distansdiagnostik, föreläsningar, ekonomisk rådgivning, konsultverksamhet inom vård och styrelsearbete.
Crystal Cap AB
Org.nr: 556903-4001
Aktiebolaget ska bedriva ekonomisk rådgivning, förvaltning och placering samt teknisk konsultation inom berg och gruvnäring.
Delete Sweden AB
Org.nr: 556878-4705
Bolaget ska bedriva verksamhet inom köp och försäljning av företag, konsultverksamhet avseende rådgivning till portfölj- bolag, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Devmark AB
Org.nr: 556915-4924
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom organisations- utveckling, konsulttjänster skall vara utveckling av modeller och metoder för att driva förändringsarbete, byggande och styrning av organisationer, nätverksorgani ...
Ek. för. Svenska Kockars Nätverk
Org.nr: 769606-4679
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa ett nätverk, samverkan och påverkan för svenska kockar i världen för att åstadkomma: - bra sjuk- och skadeförsäkring till lägre för ...
Ekonomirådgivning i Norr KB
Org.nr: 969747-4618
Rådgivning inom ekonomi och skatter.
Erik och Vänner AB
Org.nr: 556782-2084
Bolaget ska bedriva rådgivning, redovisning samt revision inom ekonomiområdet, samt därmed förenlig verksamhet.
European Minds Sweden AB
Org.nr: 556778-4359
Bolaget skall idka rådgivning och processtöd till EU:s struktur, regelverk och fonder samt därmed förenlig verksamhet.
EVRY Shared Service Center Norr AB
Org.nr: 556682-8652
Bolaget ska bedriva ekonomiska konsultationer, såsom löpande redovisning, bokslut, deklarationer och allmän rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Fahlgren Innovation AB
Org.nr: 556870-6971
Bolaget ska bedriva resurskonsultering och systemutveckling inom IT, handel med värdepapper och fastigheter, rådgivning inom ekonomi och företagsledningsfrågor samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hedwigstaden AB
Org.nr: 556426-4611
Bolaget skall bedriva revision och revisionsnära tjänster, rådgivning och konsultationer inom ekonomi- och skatteområdet.
Hellgrens Bil AB
Org.nr: 556396-9111
Bolaget skall bedriva bilhandel och därtill hörande verkstadsrörelse, bolaget skall också bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling, rådgivning inom försäljning, marknadsföring, affärsutveckling o ...
Håkan Pettersson Företagsutveckling AB
Org.nr: 556936-5579
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ekonomikonsultverksamhet, rådgivning och genomförande av ärenden rörande ledning, förändring och utveckling av företag, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egend ...
Hälsosamt i Skellefteå AB
Org.nr: 556945-6220
Bolaget skall bedriva personlig rådgivning och hålla föreläsningar inom hälsa och friskvård, utföra friskvårdsbehandlingar samt försäljning av hälsokost och hälsoprodukter och därmed förenlig verksamhet.
K Holmberg Equipment Advisor AB
Org.nr: 556769-5589
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet, rådgivning och varuförmedling för entreprenadföretag samt därmed förenlig verksamhet.