Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Skellefteå

Skellefteå Juristbyrå Gerhardsson & Pahlberg AB
Org.nr: 556996-1229
Aktiebolaget ska bedriva allmän juridisk rådgivning, utbildning och biträde, upprätta dokument inom områdena familje- och affärsjuridik, även äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Skellefteå Kraft Energihandel AB
Org.nr: 556022-6317
Bolaget ska bedriva handel med och lämna råd om elenergi- relaterade instrument samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska genom rådgivning och handel för sina kunder sträva efter att säkerställa bästa möjliga resultat ...
Skellefteåföretagarna service AB
Org.nr: 556668-9849
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet såsom medlemsträffar, företagarluncher och frukostmöten, marknadsaktiviteter såsom marknadsundersökningar, mässor och riktad marknadsföring, inköpssamverkan såsom ramavtal och voly ...
Säterhill konsult AB
Org.nr: 556407-4713
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, ekonomisk rådgivning, förvalta fast och lös egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Timed AB
Org.nr: 556870-2012
Bolaget ska bedriva resurskonsulting och systemutveckling inom IT, handel med värdepapper och fastigheter, rådgivning inom ekonomi och företagsledningsfrågor samt idka därmed förenlig verksamhet.
Treetec Norrland AB
Org.nr: 556922-0691
Aktiebolaget ska köpa, sälja och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva trädvård samt rådgivning inom trädvård.
Urban Holmlund Konsult AB
Org.nr: 556803-9480
Bolaget ska bedriva rådgivning, tillhandahållande av tjänster inom områdena management, tillverkning och försäljning för tillverkningsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.