Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Skellefteå

Kapafolan AB
Org.nr: 556915-4528
Bolaget ska bedriva rådgivning, tillhandahållande av tjänster inom områdena management, tillverkning och försäljning för tillverkningsindustrin, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kimb AB
Org.nr: 556642-6457
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management och internationell marknadsföring samt rådgivning till styrelse och ledningsgrupper i företag, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel me ...
KM Holmberg Konsult Handelsbolag
Org.nr: 969640-4335
Konsultverksamhet inom företagsekonomi, administration samt rådgivning och projektledning inom kemiteknik.
KSU Management AB
Org.nr: 559013-7765
Bolagets verksamhetsföremål är att tillhandahålla rådgivning avseende försäljning, förvärv och utveckling av bolag, kapitalanskaffningar till samt investeringar i bolag, rådgivning avseende företags organisation och verk ...
Kuloglad AB
Org.nr: 556536-7819
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet, konsultverksamhet och rådgivning inom affärsverksamhet och fastighetsförvaltning, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Lars Fälldin AB
Org.nr: 556698-0297
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, deklarationsupprättande,ekonomisk rådgivning till enskilda personer och mindre företag i fastighetsrätt och familjerätt, äga och förvalta värdepapper och fastigheter och ...
Ljusexperten i Skellefteå AB
Org.nr: 556754-9653
Bolaget skall bedriva import av belysningsarmatur samt handel med all hembelysning och rådgivning inom belysning samt därmed förenlig verksamhet.
LoKa konsult AB
Org.nr: 556931-0153
Bolaget ska bedriva rådgivning inom privat- och offentlig upphandling, inköpsärenden, anbudsgivning, samt därmed förenlig verksamhet.
LSO-Strategy AB
Org.nr: 556689-0702
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i samband med patent-, mönster- och varumärkesskydd, utbildning, rådgivning och produktutveckling inom samma verksamhetsområde, handel med värdepapper och fastigheter samt därmed f ...
Lundströms Juridik AB
Org.nr: 559005-5827
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva juridisk och ekonomisk rådgivning samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
MLHF Consult AB
Org.nr: 556914-6573
Bolaget skall bedriva ekonomisk och juridisk rådgivning, redovisningsverksamhet, kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet
Nordisk Finans Byrå AB
Org.nr: 556872-2481
Konsult rådgivning inom försäkringsbranschen.
OSAB - Oden Solutions AB
Org.nr: 556775-5979
Bolaget ska bedriva återföljning av ledande OSS-programvaruprodukter för IP-baserade övervakningslösningar av telekominfrastruktur samt de tillhörande tjänsterna rådgivning, systemintergration och support för att implent ...
Patentkonsult Alf Hedlund AB
Org.nr: 556416-9851
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i samband med patent-, mönster- och varumärkesskydd, utbildning, rådgivning och produktutveckling inom samma verksamhetsområde, handel med värdepapper och fastigheter samt därmed f ...
Pison konsultservice AB
Org.nr: 556947-2219
Bolaget ska bedriva montage och rådgivning inom nybyggnationer av rökgasrening för gruv, stål, sopförbränning, kraftvärmeverk samt massa och pappersindustrin. Bolaget utför även idrifttagning av rökgasreningar samt därme ...
Rail Signal Engineering Skellefteå AB
Org.nr: 556684-0301
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, teknisk rådgivning, utbildning, dokumentation, utredningar, dataprogramvaror samt datormontage och installation, installation av teknisk utrustning, besiktningar ...
RevisorCompaniet HFM AB
Org.nr: 556628-3866
Bolaget skall bedriva ekonomisk- och juridisk rådgivning, redovisnings- och revisionsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
RiWi Invest AB
Org.nr: 556869-6388
Bolaget ska bedriva resurskonsulting och systemutveckling inom IT, handel med värdepapper och fastigheter, rådgivning inom ekonomi och förestagsledningsfrågor samt idka därmed förenlig verksamhet.
Science City Skellefteå AB
Org.nr: 559006-5826
Bolaget ska attrahera kompetens och kapital till Skellefteå. Stimulera start av nya innovativa företag, och bidra till utveckling av innovativa idéer hos redan etablerade företag. Erbjuda rådgivning, utbildning och nätve ...
Segin AB
Org.nr: 556994-2724
Aktiebolaget ska bedriva resurskonsulting och systemutveckling inom IT, handel med värdepapper och fastigheter, rådgivning inom ekonomi och företagsledningsfrågor samt idka därmed förenlig verksamhet.