Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hellgrens Bil AB

"Bolaget skall bedriva bilhandel och därtill hörande verkstadsrörelse, bolaget skall också bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling, rådgivning inom försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och finansiering samt att idka annan därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556396-9111
Företagsform: Aktiebolag