Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Alligator Lindquist HB

"Telemarketingverksamhet samt viss konsultverksamhet. Konsulttjänsterna kommer att bedrivas inom områdena marknadsföring och affärsutveckling och riktas i huvudsak mot företag i unga branscher. Tjänsterna kan beskrivas som kombinerade rådgivnings- och utbild ningsinsatser."
Finns i branscher på Wedoo: Affärsutveckling - Konsult - Marknadsföring
Org.nr: 969714-0334
Företagsform: Handelsbolag