Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skellefteå

Arctic Elevator Parts AB
Org.nr: 556631-1451
Bolaget skall bedriva försäljning av reservdelar till kugg- stångshissar, service av kuggstångshissar samt idka konsult- verksamhet inom hissbranschen, fastighetsförvaltning och värdepappersförvaltning samt övrig förenli ...
Arctica Design AB
Org.nr: 556500-3034
Bolaget ska bedriva produktion och försäljning av inredningsprodukter samt konsulttjänster främst inom bygg och inredningsprojektering.
ARRC Geoconsulting AB
Org.nr: 556722-3598
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom gruv- och prospekteringsnäringen, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
ArtfulCon AB
Org.nr: 556952-4068
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom sektorerna IT och bygg samt därmed förenliga tekniska tjänster, processutveckling' översyn, kompetensförmedling, design och därmed förenlig verksamhet.
Artic Produktion AB
Org.nr: 556671-8929
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva säljprojekt, projektledning och företagsanpassade säljarutbildningar samt att vara en säljresurs som inhyrd konsult när säljtoppar uppstår och därmed förenlig verksamhet.
Ascribo AB
Org.nr: 556717-4882
Bolaget ska sälja teknik för tillståndskontroll av rullningslager samt därmed förenlig verksamhet.
Atcon AB
Org.nr: 556678-1703
Bolaget skall bedriva konsultarbete inom entreprenadbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
ATSELA HB
Org.nr: 969663-7785
Webbdesign, konsult inom Internet och sökoptimering.
ATUMO AB
Org.nr: 556670-3962
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom området infrastruktur, konsulttjänsterna skall vara utredningar, projektledning, till- ståndsprövningar, utbildning, miljö-, säkerhet- och fordons- ärenden samt därmed förenlig v ...
Autotech Förvaltning AB
Org.nr: 556217-2675
Föremålet för bolagets verksamhet är framställning av teknisk litteratur och media, förvalta fastigheter och värdepapper idka därmed förenlig verksamhet.
Autotech Teknikinformation AB
Org.nr: 556409-5353
Bolaget skall bedriva verksamhet med framställning av teknik- information, illustration, animerad film, utbildningsmaterial, marknadsföringsmaterial samt databasapplikationer och därmed förenlig verksamhet.
Avasand Konsult AB
Org.nr: 556967-6736
Bolaget ska bedriva utbildning i försäljningsteknik för personal i butiker med IT-inriktning, bedriva kapitalplacering och travverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Awance Affärsutveckling AB
Org.nr: 556891-0227
Bolaget skall bedriva rådgivning inom exportutveckling och ledars kap samt därmed förenlig verksamhet.
B-G Hägglund AB
Org.nr: 556563-7385
Bolaget skall bedriva rådgivning inom områdena affärs-, och organisationsutveckling samt utbildning. Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Belinda AB
Org.nr: 556759-6845
Föremålet för bolagets verksamhet är att sälja konsulttjänster mot tillverkningsindustri samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksammhet.
Bestkon i Skellefteå AB
Org.nr: 556641-1608
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring, administration, entreprenadsamordning, bemanningstjänster inom åkerinäringen samt därmed förenlig verksamhet.
BIA Consulting i Skellefteå AB
Org.nr: 556728-2198
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva teknisk konsultverksamhet inom processindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Bjurlogen Fastighets AB
Org.nr: 556636-7834
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper, konsultverksamhet inom fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
BLK Ruben AB
Org.nr: 556902-0992
Bolaget ska bedriva handel med byggnadsvaror och byggnadstillbe- hör, samt rådgivning kring byggnadsverksamhet. Äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bogardi Företagsvärdering AB
Org.nr: 556807-9809
Bolaget skall utföra uppdrag avseende företagsvärdering, företagspresentationer, bokföringstjänster samt därmed förenlig verksamhet.