Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skellefteå

Dixie PR AB
Org.nr: 556680-5783
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara byråverksamhet inom PR och eventmarketing samt därmed förenlig verksamhet.
DONO Holding AB
Org.nr: 556891-5614
Bolaget skall äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
E-konsult i Jörn AB
Org.nr: 556953-2426
Bolaget ska bedriva byggnads-teknisk konsutlrörelse, marknadsföra och sälja egna och externa uppdragsgivares produkter, handel med värdepapper, äga och förvalta aktier samt bedriva finansiering inom köp och belåning av f ...
E/S Elconsult AB
Org.nr: 556311-0633
Bolaget skall bedriva elektriska installationer och apparatskåpsförsäljning, konsultationer samt konstruktion och tillverkning avseende elektriska anläggningar, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därm ...
ECCBOX AB
Org.nr: 556806-9834
Föremålet för bolagets verksamhet är att dels bedriva konsultverksamhet med inriktning på management och data, dels bedriva försäljning och underhåll av programvara och hårdvara, dels idka handel med värdepapper, samt be ...
Ekcom AB
Org.nr: 556540-1105
Bolaget skall tillhandahålla skräddarsydda affärslösningar för import och export av varor samt erbjuda kostnadseffektiva logistiska lösningar genom samordning av hela transportflöden, främst mellan svenska och kinesiska ...
Ekonomirådgivning i Norr KB
Org.nr: 969747-4618
Rådgivning inom ekonomi och skatter.
Elkonstruktören H Marklund AB
Org.nr: 556255-1829
Bolaget skall utveckla och konstruera elektriska styr- och reglersystem samt markandsföring av dessa och förvaltning av värdepapper och att idka därmed förenlig verksamhet.
Elteknik i Skellefteå AB
Org.nr: 556536-8858
Bolaget skall bedriva konstruktion , projektering och systemlösningar inom el-, styr- och instrumenteknik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Elveros Consulting AB
Org.nr: 556524-8944
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomisystem, ekonomistyrning samt övriga förbättringsaktiviteter i företag och organisationer. Dessutom handel med kontorsutrustning och förmedling av internationella affäre ...
Elveros Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556856-4578
Aktiebolaget ska bedriva ekonomisk konsultverksamhet framförallt genom styrelseuppdrag, ekonomisk och bolagsrättslig utbildning, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Emil Burén i Sverige AB
Org.nr: 556817-7488
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastighets- och anläggningsbranschen, uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Envibat AB
Org.nr: 556677-1050
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom gasrening. Utveckling och leverans av gasreningsanläggningar och gasbehandlingsanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
ER Forsell AB
Org.nr: 556846-8234
Bolaget ska bedriva verksamhet med friskvårdstjänster, personlig träning och coaching samt organisationsutveckling och företags- ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Esko Rajala Utveckling AB
Org.nr: 556728-3345
Bolaget skall bedriva organisationskonsult, utveckling av ledning, ledarskap, lagarbete och arbetssätt samt idka därmed förenlig verksamhet.
Euniq'em AB
Org.nr: 556608-2201
Bolaget skall bedriva försäljning av unika produkter och tjänster som höjer kundens profil, skräddarsydda personalutvecklings- utbildningar samt idka därmed förenlig verksamhet.
European Minds Sweden AB
Org.nr: 556778-4359
Bolaget skall idka rådgivning och processtöd till EU:s struktur, regelverk och fonder samt därmed förenlig verksamhet.
Experto Crede AB
Org.nr: 556848-4546
Tillhandahåller konsulttjänster inom framtidens ledarskap, förändrings- och strategiarbete, projektledning, Lean arbete (samlingsnamn för olika förbättringsverktyg som används för att få effektivare arbetsprocesser) och ...
Explizit Environment AB
Org.nr: 559011-9599
Bolaget skall bedriva datakonsultverksamheter såsom systemunderhåll och programmering, försäljning och utveckling av miljörelaterade tjänster, försäljning av programvara samt idka därmed förenlig verksamhet.
Fahlgren Innovation AB
Org.nr: 556870-6971
Bolaget ska bedriva resurskonsultering och systemutveckling inom IT, handel med värdepapper och fastigheter, rådgivning inom ekonomi och företagsledningsfrågor samt idka därmed förenlig verksamhet.