Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skellefteå

Fahlgren Konsult AB
Org.nr: 559026-2837
Erbjuder specialistkunskap inom el- och automation, som t.ex. berör systemdesign, elkonstruktion, processautomation, processoptimering, samt PLC säkerhetssystem.
Farmic AB
Org.nr: 556919-9994
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring samt konsultverksamhet inom området automation och därmed förenlig verksamhet.
Fastec Service AB
Org.nr: 556652-8120
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse och byggkonsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Formgivningsbolaget Västerbotten AB
Org.nr: 559015-1568
Företaget har som ändamål att producera möbler och inredningsdetaljer till hem och företag samt erbjuda kunder byggnadstjänster och konsultation angående byggnationer. Även bedriva verksamhet gällande design så som smyck ...
Fred Brännström Byggkonsult AB
Org.nr: 556151-5981
Bolaget skall bedriva byggnads-teknisk konsultrörelse, utredningsarbete, besiktningar, handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Fredrik Edin AB
Org.nr: 556969-6569
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Friström Utveckling AB
Org.nr: 556773-0857
Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och försäljning av produkter med sprängteknisk anknytning, sprängteknisk konsultation, konsultation och förvaltning av skog och jordbruk, industriell design och layout samt dä ...
Fumus AB
Org.nr: 556562-6719
Aktiebolagets verksamhet ska avse försäljning av produkter mot fritidssektorn samt företagsprofileringsprodukter, konsultationer avseende incitamentsystem mot företagssektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Företagsutveckling Kenneth Holmberg AB
Org.nr: 556774-6549
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom företagsekonomi och organisation. Utbildningsverksamhet inom företagsekonomi. Förvaltning av värdepapper och fastigheter.
Företagsutveckling Roger Estefors AB
Org.nr: 556491-3175
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet som innehåller planering, organisation och strategi av inköps-, marknads- och finansieringsfrågor, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Gate 88 International Business Development AB
Org.nr: 556973-1978
Bolaget ska utföra konsult- och supporttjänster inom export och försäljning. Konsulttjänster inom affärsutveckling. Handel med fastigheter.
Ghost Competence AB
Org.nr: 559001-8569
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av personal samt konsult- uppdrag avseende personalrekrytering.
GM Business i Skellefteå AB
Org.nr: 556843-2198
Bolaget ska bedriva frisörverksamhet, konsultverksamhet inom tjänsteförsäljning inom redovisning, revision och affärsrådgivning, konsultverksamhet avseende försäljning av rehabiliteringsprodukter, äga och förvalta aktier ...
GreenExergy AB
Org.nr: 556138-0436
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av teknik för bioenergikombinat och därmed förenlig verksamhet.
Guldstadens Bygg & Timmerhus AB
Org.nr: 556655-6097
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av varor och tjänster inom byggbranschen, konsultverksamhet avseende affärs- och marknadsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Göran Boström AB
Org.nr: 556751-0986
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning och montage samt konsultuppdrag inom mekanisk verkstadsindustri. Därutöver skall det bedrivas utbildning inom hydraulik och mekanik samt annan därmed förenlig verksam ...
Göran Eklund AB
Org.nr: 556700-9864
Föremålet för bolagets verksamhet är att stödja och underlätta utveckling och förändring hos individer, grupper och organisationer, arrangera utbildningar, seminarier, föreläsningar, nätverk och utvecklingsprogram. Idé- ...
Hahr & Werkmäster AB
Org.nr: 556809-6092
Bolaget ska bedriva läkarverksamhet, konsultverksamhet till företag och organisationer inom områdena personalutveckling, information och event samt fotograferingsuppdrag och försäljning av bilder samt därmed förenlig ver ...
Hanna Marklund AB
Org.nr: 556772-2615
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva utbildningsinsatser i ledarskap och medarbetarskap, konsultverksamhet avseende PR och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Hansson & Jedborn Konsult AB
Org.nr: 556567-1632
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom anläggnings- och gruvindustri, samt idka därmed förenlig verksamhet.