Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skellefteå

JLAB Invest Skellefteå AB
Org.nr: 556827-7999
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper samt fastigheter, konsultverksamhet och produktutveckling samt föreläsningsuppdrag inom discgolf och därmed förenlig verksamhet.
Joego64 AB
Org.nr: 556912-7441
Bolaget ska bedriva förvaltning av aktier och fastigheter samt värdepapper. Vidare skall bolaget bedriva konsultverksamhet avseende produktionsteknik, teknisk konstruktion samt företagsled- ning och därmed förenlig verks ...
JonFor AB
Org.nr: 556664-9975
Bolaget skall bedriva konsult verksamhet inom IT med inriktning på telekom, system administration, webhotell, webbdesign, CAD, bildbehandling och fotografering, äga och förvalta värdepapper, handel och uthyrning av maski ...
JoNic Skellefteå AB
Org.nr: 556471-4557
Bolaget skall bedriva golvslipning samt utföra konsulttjänster inom transportområdet och därmed förenlig verksamhet.
Jörgen Forsell AB
Org.nr: 556809-6589
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt konstruktion av maskiner till verkstadsindustrin och därmed förenlig verksamhet.
K Holmberg Equipment Advisor AB
Org.nr: 556769-5589
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet, rådgivning och varuförmedling för entreprenadföretag samt därmed förenlig verksamhet.
KADA International AB
Org.nr: 556752-8707
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva rådgivande och konsultativa tjänster avseende affärs- och aktivitetsplaner samt juridiska frågor och därmed förenlig verksamhet.
Karinen Consulting AB
Org.nr: 559026-5459
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet, företagsutveckling och utbildningar med inriktning mot hälsa och friskvård och därmed förenlig verksamhet.
Karlsson & Jonsson Consulting HB
Org.nr: 969610-1113
Konsultverksamhet inom ekonomi och data, utbildning samt försäljning och uthyrning av datorer.
KAUUS AB
Org.nr: 556911-0173
Aktiebolaget ska bedriva personlig assistans i egen regi samt konsultation i tillgänglighetsfrågor, uthyrning av hjälpmedel, erbjuda utbildnings- och kulturarrangemang och därmed förenlig verksamhet.
Kimb AB
Org.nr: 556642-6457
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management och internationell marknadsföring samt rådgivning till styrelse och ledningsgrupper i företag, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel me ...
Kiwi Partner
Org.nr: 770710-XXXX
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kretskorts cad, produktionsteknik och'inköpupphandling samt försäljning och projektering av frånluftsvärmepumpar.
KiwiTOOLS AB
Org.nr: 556660-1943
Föremålet för bolagets verksamhet är att sälja verktyg, verktygs- lådor och verkstadstillbehör, konsultverksamhet inom elektronik avseende design av mönsterkort och produktionsteknik inom elektronikproduktion, förvaltnin ...
Kjellberg Lindfors AB
Org.nr: 556749-1104
Bolaget ska bedriva konsult och rådgivningsverksamhet inom områdena ekonomi och management samt bedriva handel och uthyrningsverksamhet av musik och musikutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Klotras AB
Org.nr: 556936-2386
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och resursuthyrning inom området omställning och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
KM Holmberg Konsult Handelsbolag
Org.nr: 969640-4335
Konsultverksamhet inom företagsekonomi, administration samt rådgivning och projektledning inom kemiteknik.
KMK Kyösti Mark Konsult AB
Org.nr: 559027-3917
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av industrimark, lokaler, maskiner, verktyg och fordon samt försäljning av bergmaterial och konsulttjänster inom mark- och byggnadsområdet.
KOMAB-industriteknik AB
Org.nr: 556659-8305
Bolaget skall bedriva administrativa, tekniska och kamerala tjänster inom konsultområdet, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kosker AB
Org.nr: 556892-4723
Bolaget ska bedriva byggnadskonsultverksamhet, förvaltning av byggbolag och därmed förenlig verksamhet.