Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skellefteå

KS Försäljning AB
Org.nr: 556871-8331
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom försäljning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
KSU Management AB
Org.nr: 559013-7765
Bolagets verksamhetsföremål är att tillhandahålla rådgivning avseende försäljning, förvärv och utveckling av bolag, kapitalanskaffningar till samt investeringar i bolag, rådgivning avseende företags organisation och verk ...
KULAB Entreprenad AB
Org.nr: 556780-4769
Bolaget ska bedriva entreprenad inom gräv & schakt samt fastighetsskötsel. Konsultation inom tillverkningsindustrin samt äga och förvalta värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet.
Kumlen Holding AB
Org.nr: 556829-8367
Bolaget ska bedriva försäljning och service av kontorsmaskiner och audiovisuella produkter, konsultverksamhet inom ekonomi samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Kundprocess i Norr AB
Org.nr: 556848-6079
Bolaget skall bedriva öppenvård med därtillhörande förenlig verksamhet inom socialt arbete, handledning och utbildning, konsultverksamhet inom organisation, grupp och individutveckling, äga och förvalta värdepapper och d ...
Kurt Grefve Konsult AB
Org.nr: 556625-8298
Förmålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom kommuners organisation och ledning och därmed förenlig verksamhet.
L-G Persson Invest AB
Org.nr: 556954-5360
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med att äga och förvalta värdepapper och fastigheter, bedriva turistverksamhet inom jakt och fiske samt bedriva konsultverksamhet avseende företagsekonomi och företagsutveckling.
L.Lundmark Byggrådgivning AB
Org.nr: 556592-5756
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Lars Koverberg Consulting AB
Org.nr: 556214-2447
Bolaget skall bedriva marknadsföring av upplevelser och konsultationer inom marknadsföringsområdet, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Lars-Göran Persson Holding AB
Org.nr: 556742-6340
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper och fastigheter, bedriva turistverkamhet inom jakt och fiske samt bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Lars-Olof Martinsson AB
Org.nr: 556632-0734
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom områdena elektronik, datateknik och management gällande utredningar, utbildning, projektledning och ledningsstöd och därmed förenlig verksamhet. I verksamheten ingår även försäl ...
Larsson United i Skellefteå AB
Org.nr: 556824-1615
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
LENDEV AB
Org.nr: 556956-8586
Bolaget ska bedriva utveckling av företags organisation samt därmed förenlig verksamhet.
Lestander Management AB
Org.nr: 556665-0841
Bolaget skall bedriva affärsrådgivning, utarbetande av affärsplaner, annan managementverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
LGC Finans AB
Org.nr: 556768-1225
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i huvudsak inom företagsledningsfrågor samt finansiella frågor.
LINDGRENS CONSULT I SKELLEFTEÅ AB
Org.nr: 556446-0953
Bolaget skall bedriva utredning, projektledning, projekt- administration, kontroll, planering, tillverkning och reparation mot verkstadsindustrin, samt ekonomisk redovisning, bokslut och länk mellan verkligheten och revi ...
Lindskog Innovation AB
Org.nr: 556699-8638
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom utveckling, säkerhetssystem, värdetransporter och företagsutveckling, innovationsverksamhet, fiske samt turistverksamhet i samband med fiske och utflykter samt därmed förenlig v ...
LL & LL Invest AB
Org.nr: 559030-9802
Bolaget ska bedriva lokalvård. Äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
LL Projektkonsult i Skellefteå AB
Org.nr: 556652-2321
Bolaget skall bedriva konsultarbete inom mark och väg, utbildning i kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt därmed förenlig verksamhet.
LMW Centrumkonsult AB
Org.nr: 559014-3474
Bolaget ska kommersiell utveckling av fastighet med retail- verksamhet, och därmed förenlig verksamhet.