Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skellefteå

Necto AB
Org.nr: 556958-0367
Konsultverksamhet inom kompetensförsörjning, bemanning samt därmed förenlig verksamhet.
Neseviken AB
Org.nr: 556884-0499
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom bland annat IT, försäljning, marknadsföring och projektledning.
Newgrey Production AB
Org.nr: 556971-3372
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter, bedriva musikproduktion samt bedriva konsultverksamhet inom butikshandel såsom etableringar, marknadsplanering och omstrukturer ...
Nilaco AB
Org.nr: 556866-4709
Bolaget skall bedriva ny och ombyggnationer av privat bostäder samt kommersiella fastigheter. Försäljning av material som används i bygg och anläggningsverksamhet. Konsult och utbildning inom områdena bygg och anläggning ...
Nordisk Finans Byrå AB
Org.nr: 556872-2481
Konsult rådgivning inom försäkringsbranschen.
Nordisk System Arkitektur AB
Org.nr: 556926-8872
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom telekom och IT-branschen, försäljning av egenproducerade livsmedel och råvaror, cateringverksamhet, äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Nordvestor AB
Org.nr: 556253-0179
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och lämna råd i finansierings- och försäljningsfrågor, dels idka finansieringsrörelse genom köp, försäljning, leasing och uthyrning av maskiner, fordon och kontorsinventarier, dock ...
NorLink AB
Org.nr: 556855-1955
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom mekanisk konstruktion, produktutveckling och produktionsteknik för petroleumindustrin, gruvindustrin, metallindustrin, process- industrin och bilindustrin samt därmed förenlig ...
Norrkompetens i Skellefteå AB
Org.nr: 556866-1135
Bolaget ska bedriva kompetensförsörjning för arbetslivet med huvudinriktning på företagsutbildning, coachning, arbetsmarknadsfrågor, personalfrågor samt försäljning av journalistiska texter och därmed förenlig verksamhet
North 64 AB
Org.nr: 556328-5336
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende konstruktioner av rivnings- och andra entreprenadmaskiner samt därmed förenlig teknisk verksamhet.
NPB Administration AB
Org.nr: 559001-7363
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet och konsult- verksamhet avseende management och administration samt därmed förenlig verksamhet.
NPB Invest AB
Org.nr: 556985-8433
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra värdepapper, äga och förvalta fastigheter, konsultverksamhet avseende management, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Nybruket AB
Org.nr: 556635-0756
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt utbildning, events, försäljning och därmed förenlig verksamhet.
NYmin Consulting AB
Org.nr: 556261-3264
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, ingenjörs- och konstruktionsuppdrag för tung industri med speciell tonvikt på gruvindustrin samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Olle Everö Konsult AB
Org.nr: 556398-5851
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom informationsteknologi, försäljning av programvara, förvaltning av värdepapper, äga och förvalta fastigheter och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Omninova AB
Org.nr: 556964-4403
Bolaget skall bedriva konsultation, utbildning, utredning och mediaproduktion inom personal-, organisation- och företagssutveckling.
Onyx AB
Org.nr: 556259-2716
Bolaget skall bedriva handel med samt förvaltning av metaller, fastigheter och värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.
Optronic i Norden AB
Org.nr: 556162-2183
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva produktutveckling, äga och förvalta fastigheter, förvalta patenter, äga och förvalta aktier och annan lös egendom, utveckling av fotonikprodukter, handha koncernadministrativ ...
Optronic Logistics AB
Org.nr: 556459-9321
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av produkter inom beröringsfri mätteknik innehållande optik, elektronik, finmekanik och programvara, erjbuda finansieringslösningar för produktionskontrakt, konsultverks ...
Optronic Partner pr AB
Org.nr: 556260-8421
Bolaget skall tillverka optronikprodukter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.