Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skellefteå

Helikopterplattan Förvaltning AB
Org.nr: 556950-9481
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter samt bedriva konsultverksamhet avseende företagsledning och företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Hellgrens Bil AB
Org.nr: 556396-9111
Bolaget skall bedriva bilhandel och därtill hörande verkstadsrörelse, bolaget skall också bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling, rådgivning inom försäljning, marknadsföring, affärsutveckling o ...
Hemmaplan AB
Org.nr: 556736-4889
Bolaget skall bedriva kommunikationstjänster inom redaktionell och direktsänd kommunikation till företag som vill skapa en positiv arbetsmiljö och givande kundrelationer fokuserat på framgång.
Håkan Pettersson Företagsutveckling AB
Org.nr: 556936-5579
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ekonomikonsultverksamhet, rådgivning och genomförande av ärenden rörande ledning, förändring och utveckling av företag, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egend ...
IBRAB AB
Org.nr: 556936-6577
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikation och marknadsföring samt förvaltning av fastigheter.
ICICON Sweden AB
Org.nr: 556815-0436
Bolaget ska bedriva byggverksamhet samt konsultverksamhet inom byggbranschen. Samt försäljning av byggmaterial.
Industrial Consulting i Norsjö AB
Org.nr: 556466-4935
Bolaget skall bedriva teknisk konsulterande verksamhet inom områdena process-, styr- och maskinteknik, fastighetsförvaltning övrig industriell verksamhet inom processteknikens område, formgivning, design och försäljning ...
Ingelsson Konsult AB
Org.nr: 559022-8101
Vår verksamhet är att erbjuda specialistkunskap genom konsult- tjänster inom områdena affärsjuridik och industriell process- automation. Vidare att äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, samt även idka annan ...
Innan AB
Org.nr: 559011-6462
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i form av tjänster och utbildning inom förebyggande vägsäkerhet och brandsäkerhet, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Innerviks Konsult AB
Org.nr: 556454-8443
Bolaget skall bedriva travverksamhet samt konsultverksamhet inom branscherna energi och ekonomi samt idka därmed förenlig verksamhet.
Innovation Västerbotten Service AB
Org.nr: 556603-6231
Bolaget skall bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet, affärsutveckling för innovativa företag och privatpersoner samt därmed förenlig verksamhet.
Instrumentpolen Informationsteknik AB
Org.nr: 556353-7249
Bolaget skall bedriva försäljning av informationsteknologi inom processindustrin. Konstruktion, försäljning och montage av mättekniska utrustningar för processindustrin samt försäljning av konsulttjänster inom verksamhet ...
Investic AB
Org.nr: 556940-0483
Bolagets verksamhet ska bestå av att vara konsultativ inom allmänna maskinkonstruktioner, tillverkning av plastdetaljer, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
IR Engineering AB
Org.nr: 556996-9305
Föremålet för bolagets verksamhet är underhålls och konsult- verksamhet inom flygteknik, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
IUC Västerbotten AB
Org.nr: 556394-3108
Aktiebolagets verksamhet ska vara att erbjuda utvecklings- intensiva industriföretag kvalificerade problemlösningar inom produkt- och produktionsutveckling kombinerat med projektledning och totalåtagande samt därmed före ...
IWS Consulting AB
Org.nr: 556934-1190
Företaget ska bedriva konsultverksamhet, utbildning och besiktning inom svets och kvalitet samt industriella säkerhetsutbildningar.
J-son Tech AB
Org.nr: 556804-4720
Förmålet för bolagets verksamhet är konsult inom data- och telecombranschen, enklare maskinentreprenad såsom plogning lastning, lossning av gods samt lyft arbeten och därmed förenlig verksamhet.
Jackson Group AB
Org.nr: 556949-9709
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier, värdepapper samt fastigheter. Vidare skall bolaget bedriva konsultverksamhet avseende företagsledningstjänster och affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
JAHIMA AB
Org.nr: 556893-1736
Företaget skall erbjuda konsultverksamhet inom projektledning och management.
Jeff Lundgren Fastigheter AB
Org.nr: 556125-0241
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva konsult- verksamhet inom friskvård samt idka därmed förenlig verksamhet.