Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skellefteå

Tidewater Trading AB
Org.nr: 556790-6531
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av aktier och fastigheter, handel med entreprenadmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
Timed AB
Org.nr: 556870-2012
Bolaget ska bedriva resurskonsulting och systemutveckling inom IT, handel med värdepapper och fastigheter, rådgivning inom ekonomi och företagsledningsfrågor samt idka därmed förenlig verksamhet.
Titantomten AB
Org.nr: 559018-3033
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsområdena ortopedi, ortopedisk kirurgi, idrottsmedicin och friluftsmedicin. Aktiebolaget ska bedriva utbildning samt innovation, vidareutveckling och design av pe ...
TM torkteknik AB
Org.nr: 556487-5473
Bolaget skall bedriva teknisk konsultation inom området virkestorkning samt företagsinriktad utbildning och utveckling inom sågverks- och snickeriindustrin, äga och förvalta aktier och värdepapper samt idka annan därmed ...
ToLiTech AB
Org.nr: 556919-4326
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att erbjuda konsulttjänster mot metallbearbetningsindustrin samt viss personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Tommy Schönfeldt Markteknik AB
Org.nr: 556328-4818
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsbyrå och idka därmed förenlig verksamhet.
TREAC AB
Org.nr: 556620-4722
Bolaget ska vara att direkt eller genom innehav av aktier och andelar i andra företag driva industri- och handelsrörelse inom främst verkstads- och träindustrin, bedriva handel med värde- papper, äga och förvalta fastigh ...
Trianda AB
Org.nr: 556495-5929
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom produktionssteknik och produktutveckling, främst gentemot mekanisk verkstadsindustri och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Tronlex Sweden AB
Org.nr: 556887-2021
Företaget ska bedriva handel, export och import av maskiner och utrustning inom el- och energiförsörjning. Företaget ska också tillsammans med andra företag utveckla system för att förbättra kunders energiförbrukning. Fö ...
Träbransch Norr AB
Org.nr: 556583-2499
Bolagets verksamhet skall stärka och utveckla tränäringen och dess aktörer i regionen. Med region avses primärt de fyra nordligaste länen. Verksamheten skall genom strategiska arbetsprocesser av främst förstegskaraktär ...
Träteamet i Burträsk AB
Org.nr: 556637-5373
Bolaget skall bedriva träförädling inom bygg- och fritidssektorn jämte därmed förenlig verksamhet. Utföra konsulttjänster inom industriell verksamhet.
Ulf Hallberg AB
Org.nr: 556760-7543
Föremålet för bolagets verksamhet är att verka som utvecklingsstöd till organisationer, grupper och individer, bedriva utbildning inom ledarskap och lagarbete samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bed ...
Underhållsteknik Nord AB
Org.nr: 556901-9663
Bolaget ska bedriva underhåll, service och konsultationer mot basindustrin, äga och förvalta aktier, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Unlimited Technologies in Skellefteå AB
Org.nr: 556891-4674
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och försälja egna och andras produkter inom industrielektronik, utföra konsultuppdrag i konstruktion, programmering, tillverkning och service inom industrielektronik och ...
Urban Holmlund Konsult AB
Org.nr: 556803-9480
Bolaget ska bedriva rådgivning, tillhandahållande av tjänster inom områdena management, tillverkning och försäljning för tillverkningsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
UTA Konsult AB
Org.nr: 556845-3541
Bolaget ska bedriva projektledning, utbildning montageledning, montageverksamhet, inköp och försäljning inom snickeribranschen och byggbranschen.
Valuefit AB
Org.nr: 556819-4574
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom process- och affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Vi Kan Utveckling i Skellefteå AB
Org.nr: 556828-3609
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet avseende arbetsmiljö, utbildning, rekrytering, handledning, redovisning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Vi på ArkitektByrån Tre streck AB
Org.nr: 556447-0929
Bolaget skall bedriva arkitektbyrå, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Vikström VVS och Gräv AB
Org.nr: 556815-9114
Bolaget ska bedriva VVS arbeten samt grävmaskinsjobb.