Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skellefteå

Outotec (Sweden) AB
Org.nr: 556104-0006
Bolaget skall främst inom gruv- och anläggningsindustrin bedriva konsult- och entreprenadverksamhet, teknikförsäljning samt försäljning och upplåtelse av patent- och licensrättigheter, att bedriva forskning, utveckling, ...
Patentkonsult Alf Hedlund AB
Org.nr: 556416-9851
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i samband med patent-, mönster- och varumärkesskydd, utbildning, rådgivning och produktutveckling inom samma verksamhetsområde, handel med värdepapper och fastigheter samt därmed f ...
Per Gunnar Thylin 1 AB
Org.nr: 556821-7680
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet avseende personal och organisationsutveckling inom näringsliv och offentlig förvaltning, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Per Gunnar Thylin 2 AB
Org.nr: 556821-7771
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet avseende personal och organisationsutveckling inom näringsliv och offentlig förvaltning, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
PersonalPartner Sverige AB
Org.nr: 556614-4837
Föremålet för bolagets verksamhet är rehabilitering, omställning, coachning och karriärvägledning samt därmed förenlig verksamhet.
PL Automation AB
Org.nr: 556734-8841
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla specialistkompetens inom projektering, konstruktion, programmering, installation, driftsättningar och tillverkning av industriella automationsutrustningar och ...
Ploj Konsult AB
Org.nr: 556692-4394
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom reklam-, försäljning och marknadsföring samt att inneha travhästar för tävlings- verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Poppe Hedlund Consulting AB
Org.nr: 556719-7321
Bolaget ska bedriva försäljningskonsultationer inom belysnings- branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Praktisk Psykologi Anders Wahlberg AB
Org.nr: 556792-7396
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet avseende arbetsmiljö, utbildning, rekrytering och handledning, sälja författarskap till bokförlag samt därmed förenlig verksamhet.
Premier Wood North Sweden AB
Org.nr: 556817-2976
Bolaget skall bedriva handel och produktion av trävaror samt konsulttjänster inom träindustri.
Preserven KB
Org.nr: 969760-0378
Human resource, personaluthyrning, konsultverksamhet inom kemiskteknisk- och läkemedelsindustri.
Process Automation Skellefteå AB
Org.nr: 559030-5552
Erbjuder specialistkunskap inom el- och automation, som t.ex. berör systemdesign, elkonstruktion, processautomation, processoptimering, samt PLC säkerhetssystem.
Proelia Företagsutveckling AB
Org.nr: 556864-0915
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företagsutveckling och personalorganisation, styrelse- och ledningsuppdrag, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
PROING Hansson & Jedborn AB
Org.nr: 556464-6734
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom anläggnings- och gruvindustri, äga och förvalta värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Projektpartner Sinnika Sjunnesson AB
Org.nr: 556324-2931
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation, information, utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
PU Organisationsutveckling i Västerbotten AB
Org.nr: 556466-3895
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet avseende personal och organisationsutveckling inom näringsliv och offentlig förvaltning samt idka härmed förenlig verksamhet.
Radiko AB
Org.nr: 556922-9056
Konsultverksamhet inom redovisning, IT, administration och utbildning samt därmed likande verksamhet.
Rail Signal Engineering Skellefteå AB
Org.nr: 556684-0301
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, teknisk rådgivning, utbildning, dokumentation, utredningar, dataprogramvaror samt datormontage och installation, installation av teknisk utrustning, besiktningar ...
Reago Invest AB
Org.nr: 556488-4392
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva tillverkning av produkter inom bygg-, metall- och mekanisk verkstadsindustrin, samt ävensom handelsrörelse med sådana produkter, bedriva handel med metaller, aktier, v ...
REDAC Invest AB
Org.nr: 556936-2204
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper, företag och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.