Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GM Business i Skellefteå AB

"Bolaget ska bedriva frisörverksamhet, konsultverksamhet inom tjänsteförsäljning inom redovisning, revision och affärsrådgivning, konsultverksamhet avseende försäljning av rehabiliteringsprodukter, äga och förvalta aktier och andelar, bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Frisör - Konsult - Redovisning
Org.nr: 556843-2198
Företagsform: Aktiebolag