Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Frisör i Skellefteå

Cali Frisör AB
Org.nr: 556854-3648
Föremålet för bolagets verksamhet är frisörverksamhet, försäljning av hårvårdsprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Clive Russel He.Her.Hair AB
Org.nr: 556323-2395
Föremålet för bolagets verksamhet är frisörsalong, försäljning av hårvårdsprodukter, import och försäljning av kosmetika samt bedriva därmed förenlig verksahet.
Curoma massage och friskvård AB
Org.nr: 556971-8884
Bolaget ska bedriva massage, friskvård , kroppsvård och hårvård. Försäljning av produkter inom samtliga av dessa områden. Konsultverksamhet och utbildning inom friskvård, hälsa och rehabilitering och närliggande områden ...
Erica Book AB
Org.nr: 556758-3744
Bolaget skall bedriva herr- och damfrisering samt därmed förenlig verksamhet.
FEM K AB
Org.nr: 556779-7823
Bolagets verksamhet är att bedriva hår och kroppsvård samt fastighetsskötsel och annan därmed förenlig verksamhet.
Frisör Anna i Skellefteå AB
Org.nr: 556763-7664
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva frisörverksamhet med därtill sedvanligen hörande inköps- och försäljningsverksamhet samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Frisör Viveka Söderlund AB
Org.nr: 556998-4494
Bolaget ska utföra hårvårdstjänster, sälja hårvårdsprodukter samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Fryx AB
Org.nr: 556610-0185
Bolaget skall till föremål för sin verksamhet bedriva hårvård, försäljning av hårvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Fräddä i Skellefteå AB
Org.nr: 556492-3810
Bolaget skall bedriva frisörverksamhet samt äga och förvalta handelsbolag samt idka därmed förenlig verksamhet.
GM Business i Skellefteå AB
Org.nr: 556843-2198
Bolaget ska bedriva frisörverksamhet, konsultverksamhet inom tjänsteförsäljning inom redovisning, revision och affärsrådgivning, konsultverksamhet avseende försäljning av rehabiliteringsprodukter, äga och förvalta aktier ...
Hair & Face i Skellefteå AB
Org.nr: 556546-7676
Bolaget skall bedriva frisörverksamhet, försäljning av hårvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Hair Frisör & Shop Skellefteå AB
Org.nr: 556753-9746
Bolaget ska bedriva frisörverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
HairStyle Fanny AB
Org.nr: 556819-9896
Bolaget skall bedriva frisörverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
HBet Frisörerna i Skellefteå
Org.nr: 969608-0598
Bolaget skall bedriva verksamhet inom herr- och damfrisering.
Hårkalufsen AB
Org.nr: 556214-4484
Bolaget skall bedriva dam- och herrfrisering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inger och Jenny Frisör AB
Org.nr: 556943-9986
Aktiebolaget ska bedriva hårvård och försäljning av hårvårdsprodukter i egen salong samt därmed förenlig verksamhet.
Kamul AB
Org.nr: 556586-2942
Bolaget skall bedriva dam och herrfrisering, förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Karma hår & massage AB
Org.nr: 556795-9795
Bolaget ska bedriva frisörverksamhet, försäljning av hårvårds- produkter, masasge samt annan därmed förenlig verksamhet.
KI Salongen AB
Org.nr: 556536-2497
Bolaget skall bedriva hårfrisering samt idka därmed förenlig verksamhet.
Klipphörnan i Ursviken AB
Org.nr: 556394-2340
Bolaget skall bedriva frisering och hårvård, samt därmed förenlig verksamhet.