Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Skellefteå

AB Classic Car Collection i Norr
Org.nr: 556760-3229
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultation inom revision, redovisning och skattefrågor. Idka entreprenad- verksamhet inom gräv och schakt samt äga och förvalta fastigheter och veteranfordon.
AB Konsultgruppen i Norr
Org.nr: 556636-2512
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultation inom revision, redovisning och skatter, äga och förvalta fastigheter och veteranfordon, idka entreprenadverksamhet inom gräv och schakt samt andra därmed förenli ...
ANLI Redovisning AB
Org.nr: 556989-4057
Aktiebolaget ska tillhandahålla bokföringsstjänster, konsulta- tioner och utbildningar, samt handel med värdepapper.
Argema Revision AB
Org.nr: 556601-1424
Aktiebolaget ska bedriva revision, redovisning och ekonomisk konsultation samt idka därmed förenlig verksamhet.
Balanserad Företagsutveckling Skellefteå AB
Org.nr: 556850-2461
Bolaget skall bedriva tjänster inom områdena ekonomi, administration, redovisning, utbildning, informationsteknologi, uthyrning av personal, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verks ...
BiHold AB
Org.nr: 556871-4629
Bolaget ska bedriva verksamhet inom redovisning och revision samt därmed förenlig verksamhet.
Botnia Redovisning AB
Org.nr: 556475-7614
Bolaget skall bedriva redovisning, löneadministration, bolagsadministration samt därmed förenlig verksamhet.
Chrieva Finans AB
Org.nr: 556875-1290
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi, värdepappershandel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Erik och Vänner AB
Org.nr: 556782-2084
Bolaget ska bedriva rådgivning, redovisning samt revision inom ekonomiområdet, samt därmed förenlig verksamhet.
EVRY Shared Service Center Norr AB
Org.nr: 556682-8652
Bolaget ska bedriva ekonomiska konsultationer, såsom löpande redovisning, bokslut, deklarationer och allmän rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
GM Business i Skellefteå AB
Org.nr: 556843-2198
Bolaget ska bedriva frisörverksamhet, konsultverksamhet inom tjänsteförsäljning inom redovisning, revision och affärsrådgivning, konsultverksamhet avseende försäljning av rehabiliteringsprodukter, äga och förvalta aktier ...
Heatherhoney AB
Org.nr: 556979-0446
Tjänster inom visuell kommunikation och redovisning.
HENIA AB
Org.nr: 556432-6337
Föremålet för bolaget verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av produkter inom området handikapp- och barnomsorgsutrustning, sälja tjänster inom redovisning och bokföring, samt idka därmed förenlig verksa ...
Intressenten AB
Org.nr: 556694-5423
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bokföring och redovisning, äga och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter, bedriva handel och konsultation med konfektion och övrig detaljhandel samt därmed förenlig ...
Lars Fälldin AB
Org.nr: 556698-0297
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, deklarationsupprättande,ekonomisk rådgivning till enskilda personer och mindre företag i fastighetsrätt och familjerätt, äga och förvalta värdepapper och fastigheter och ...
LICA Redovisning i Skellefteå AB
Org.nr: 556852-3228
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning, ekonomisk konsultation samt därmed förenlig verksamhet.
LINDGRENS CONSULT I SKELLEFTEÅ AB
Org.nr: 556446-0953
Bolaget skall bedriva utredning, projektledning, projekt- administration, kontroll, planering, tillverkning och reparation mot verkstadsindustrin, samt ekonomisk redovisning, bokslut och länk mellan verkligheten och revi ...
Marie Aronsson Redovisning AB
Org.nr: 556971-5831
Bolaget skall sälja redovisningstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
PE Redovisning AB
Org.nr: 556958-1159
Företaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på redovisning, skatterådgivning, bokslut, deklaration, familjejuridik samt därmed förenlig verksamhet.
Radiko AB
Org.nr: 556922-9056
Konsultverksamhet inom redovisning, IT, administration och utbildning samt därmed likande verksamhet.