Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

ALON HB

"Skivbolag, förlag, underhållning. Försäljning samt import av musikinstrument inklusive tillbehör, motorfordon, gräsklippare, el-verk, kompressorer, värmepumpar, båtar, plastartiklar såsom sopsäckshållare, nyckelringar, hushållsartiklar, Export och internet handel avseende ovanstående varor. Konsultverksamhet inom marknadsundersökningar, anskaffning, inköp av varor på uppdrag av företag och övriga intressenter. Alltjänst avseende trädgårdsarbeten, fönsterputsning samt övriga hushållstjänster. Reparation och un derhåll byggnad (ROT)."
Org.nr: 969716-0332
Företagsform: Handelsbolag