Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Gävle

5 Continents Trading & Consulting AB
Org.nr: 556517-5956
Bolaget skall bedriva internationell handel med utrustning företrädesvis inom bygg-, verkstadsindustri och datateknisk verksamhet inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
A T L - Ingenjörsfirma AB
Org.nr: 556301-5741
Bolaget skall bedriva byggnadsstatiska konstruktioner, byggnadsbesiktningar, byggnadskontroll, projekt- och byggledning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
A-Los AB
Org.nr: 556777-5522
Bolaget skall bedriva kioskverksamhet med kafé och mjukglassförsäljning, bedriva uthyrning av minigolfspel och spel, gatukök, restaurang, äga fastighet och drift av fastighet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska ...
AIF Entreprenad AB
Org.nr: 556754-6477
Aktiebolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom bygg och svets, uthyrning av gocart, event och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Gävle Markkonsult
Org.nr: 556146-2085
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörs-, agentur- och handelsverksamhet inom anläggnings-, byggnads-, fastighets- och transportbranscherna ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Husfabriken, Gefle/Dala
Org.nr: 556943-8129
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster avseende försäljning och marknadsföring företrädelsevis inom bygg- och fastighetsbranschen, handel med fastigheter, byggnadsverksamhet, värdepappershandel och därmed f ...
Allan Rehnström Förvaltning AB
Org.nr: 556024-8972
Bolaget skall direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka bedriva därmed förenlig verksamhet.
AMFLOW HB
Org.nr: 969691-9548
Arkitektverksamhet, läkararbete, innovation, forskning, utvecklingsarbete och handel inom arkitektur, bygg- och konstruktionsteknik, estetik, formgivning, (gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produ ...
AN Rivservice AB
Org.nr: 556948-3380
Bolaget skall bedriva rivningsarbeten, markarbeten, snöröjning, bygg och anläggningsarbeten, värdepappershandel samt annan därmed förenlig verksamhet.
Anders Klein Bygg AB
Org.nr: 556979-1386
Bygg- och snickeriverksamhet.
Andersson & Skogberg HB
Org.nr: 969679-7282
Bolaget bedriver jobbcoachning och arbetsmarknadsutbildningar. Bolaget bedriver även bygg- och måleriverksamhet samt skönhets och nagelvård.
ANTOJO HOLDING AB
Org.nr: 556468-9858
Bolaget ska förvalta kapital och värdepapper, projektera, bygga och förvalta fast egendom, bedriva förvaltning av lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
AQUA Shipping AB
Org.nr: 556638-8574
Bolaget skall bedriva klarering av fartyg, spedition, fartygs- förtöjning, skeppsfournering, entreprenadverksamhet inom bygg och markplanering samt underhåll av vägar, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastighe ...
Arboreus AB
Org.nr: 556483-1146
Bolaget skall driva utveckling och kommersialisering av material, energi, mätmetoder och tillverkningsprocesser inom skogs- och jordbruksnäringarna samt bygg- och anläggningssektorn, utöva därmed förenlig verksamhet, sam ...
Armeringsteknik i Gävle AB
Org.nr: 556945-3516
Armering och gjutning av betongkonstruktioner för t ex parkeringshus, broar och hus. Arbetsledning vid byggnationer av ovanstående.
Auktionsgruppen Skandinavien AB
Org.nr: 556928-5124
Bolaget skall bedriva handel med auktionsgods från konkurser, företag, privatpersoner och dödsbon. Utföra värderingar och handel av ovanstående. Samt handel och förvaltning av fastigheter, aktier och värdepapper och därm ...
Axagon AB
Org.nr: 556363-4772
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och fastigheter, bygg och fastighetsskötsel, konsulterande verksamhet inom området marknadsföring, försäljning och företagsledning samt därmed förenlig verksamhet.
AÖ Markkonsult HB
Org.nr: 969606-1390
Markbyggnadskontroll samt därmed förenlig verksamhet.
Backnoret Förvaltning AB
Org.nr: 556400-4876
Bolaget skall bedriva exploatering, värdering, förmedling och förvaltning av fastigheter, att bedriva konsultverksamhet inom nämnda områden, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bartholf CAD Konsult AB
Org.nr: 556803-7674
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg och mekanisk konstruktion och därmed förenlig verksamhet.