Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Gävle

Kust tak AB
Org.nr: 556996-9297
Aktiebolaget ska utföra tak och skorstensarbeten samt entreprenaduppdrag inom bygg.
KVB Teknik AB
Org.nr: 556919-5257
Bolaget ska bedriva försäljning, installation, service och konsulttjänster inom kyl, VVS och bygg, försäljning och uthyrning av kyl- och värmemaskiner och fordon, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksa ...
KW Bygg KB
Org.nr: 916584-3039
Byggnads- och konsultverksamhet m m.
Kyl & VVS-teknik i Gävle AB
Org.nr: 556744-1331
Bolaget ska bedriva montering och service av vvs-, ventilations-, kyl-, el- och automatikanläggningar,bygg- och kakelverksamhet, fastighets- och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Källbergs Besiktning & Consulting AB
Org.nr: 556723-5402
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster avseende byggrådgivning och överlåtelsebesiktning vid fastighetsköp, samt därtill hörande entreprenader inom byggsektorn som är förenligt med byggserviceverksamhet och ...
Lars Erik Andersson Bygg & Maskin AB
Org.nr: 556875-0649
Bolaget skall bedriva byggnadsarbeten, grävmaskinsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Leif Skåtar Byggkonsult AB
Org.nr: 556652-7130
Aktiebolaget ska bedriva byggteknisk konsulterande verksamhet samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom därmed idka förenlig verksamhet.
Lennart Åblom AB
Org.nr: 556929-1627
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom bygg-, el- och rörmokeribranschen samt uthyrning av byggnadsinventarier jämte därmed förenlig verksamhet.
Lidéns Bygg & Konsult i Gävle AB
Org.nr: 556902-1404
Konsultverksamhet inom byggnadsbranschen, serviceverksamhet inom byggbranschen.
Ljuslyktan Oppala HB
Org.nr: 969723-6736
Import och försäljning av presentartiklar. Bygg, mark och anläggning inklusive snickeriverksamhet. Konsultverksamhet inom elektronik, elektroteknik och programmering. Förvaltning av värdepapper.
LP Montageteknik AB
Org.nr: 559032-0312
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva el, bygg och anläggningsarbeten samt uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.
LTM i Gävle AB
Org.nr: 556482-8274
Bolaget verksamhet ska vara att driva besiktning, planering, montering och reparationer av lekplatser, murning och putsning av hus amt idka därmed förenlig verksamhet.
Lundberg Energi AB
Org.nr: 556726-0590
Bolaget skall bedriva teknik- och affärskonsultationer, handel med teknisk utrustning, huvudsakligen inom energiområdet, handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
M O A E AB
Org.nr: 556902-7377
Bolagets verksamhet omfattar markanläggning, beläggning, gräv, schakt, fräsning, handel med markanläggingsmaskiner, väghållningsmaskiner samt erforderlig utrustning. Konsultation inom samtliga tidigare nämnda områden, sa ...
M. Mobergs Byggservice i Gefle AB
Org.nr: 556730-2871
Bolaget ska bedriva måleri-, snickeri- och golvarbeten inom bygg- branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Macon AB
Org.nr: 556657-3233
Bolaget skall utföra installation och försäljning av eldfasta tegel- och gjutmassor samt rivningsarbeten och betongsprutning i anslutning därtill, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Madeleine Segerquist AB
Org.nr: 556989-0451
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom projektledning och anläggningsarbeten. Försäljning av annonsplatser på egen hemsida och blogg, samt därmed förenlig verksamhet.
Malms Byggnadsställningar AB
Org.nr: 556728-5209
Bolaget skall bedriva montering, uthyrning och försäljning av byggnadsställningar samt därmed förenlig verksamhet.
Markax AB
Org.nr: 556811-7732
Bolaget ska bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom mark och anläggningsbranschen och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Markbyggarna Gävle kommun AB
Org.nr: 556935-6875
Bolaget skall bedriva mark- och parkentreprenader, fastighets- service, fordonsservice, samt underhåll och förvaltning av gator och belysningsnät inom Gävle kommun.