Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Gävle

MATLA Bygg- och projektledning AB
Org.nr: 559004-2031
Konsultverksamhet inom bygg- och projektledning, VA-teknik, byggteknik. Kontrollansvarig och underhålsplaner inom byggsektorn samt utyrning av personal.
Mats Jansson Bygg AB
Org.nr: 556839-4745
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet.
MBK Lars Westergren HB
Org.nr: 969727-2954
Konsultverksamhet inom husprojektering och säkerhetsarbeten. Husförsäljning.
MEJ Bygg AB
Org.nr: 556655-3441
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn, handel med aktier och andra värdepapper, äga och förvalta fastigheter, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
MEJ Bygg i Gävle AB
Org.nr: 556759-8726
Aktiebolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn, handel med aktier och andra värdepapper, äga och förvalta fastigheter, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
MH TekMek AB
Org.nr: 556936-2030
Bolaget ska bedriva specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Micke Andersson Bygg i Gävle AB
Org.nr: 556986-6857
Föremålet för bolagets verksamhet är bolaget skall bedriva byggnads- och underhållsarbeten, fastighetsförvaltning, artistisk verksamhet, godstransport och därmed förenlig verksamhet.
Mivo Konstruktion AB
Org.nr: 556903-9034
Aktiebolagets verksamhet ska vara att rita, designa och platsbygga olika bygg- och inredningskonstruktioner samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
ML Miljöteknik AB
Org.nr: 556751-2297
Bolaget ska bedriva försäljning och installation av geosynteter, samt andra närliggande produkter inom bygg-, väg-, samt anläggningsbranschen, byggentreprenadverksamhet, handel och förvaltning av aktier, personaluthyrnin ...
MNK - Merja Niskanen Konstruktören AB
Org.nr: 556796-5073
Bolaget skall bedriva byggteknisk konsulterande verksamhet samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Murtek Sverige AB
Org.nr: 556664-3887
Bolaget skall utföra tjänster inom mur- och putsbranschen, försäljning av kaminer, insatser och tillbehör samt övrig byggnadsverksamhet. Bolagets verksamhet skall även innefatta förvaltning av fastigheter och värdepapper ...
Myrna Bygg HB
Org.nr: 969776-7276
Bygg, arkitektritning, renovering, takdekoration, import av byggmaterial från utlandet.
Mårtén Bygg AB
Org.nr: 556684-9013
Bolaget skall utföra uppdrag och konsultationer inom byggnads- och fastighetsbranschen, konsultationer i marknadsföringsfrågor, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
NBJ Bygg & Kakel Invest AB
Org.nr: 556459-5758
Bolaget ska bedriva byggentreprenadverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
New Valley AB
Org.nr: 556394-9402
Bolaget skall köpa, sälja och förvalta fastigheter och företag, bedriva entreprenad-, konsult- och agenturverksamhet inom bygg- och fastighetssektorn samt idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Nibu Borr AB
Org.nr: 556252-2275
Bolaget skall utföra borrning för grundläggnings- och annan anläggningsverksamhet samt utförande av värmepumpsanläggningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Niklas Bergh AB
Org.nr: 556657-3118
Bolaget skall bedriva taxirörelse, bygg- och entreprenadverksamhet, äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Nisses Bygg & Reparation AB
Org.nr: 556414-5711
Bolaget skall bedriva byggnads- och reparationsverksamhet samt handel med fastigheter och byggnadsmaterial därmed förenlig verksamhet.
NNT. New Nordic Trading AB
Org.nr: 556347-8832
Bolaget skall driva investeringar i projektutveckling samt handel med medicinsk och elektronisk utrustning, hälsokostpreparat, maskinutrustning för processindustrin och fordon. Transportförmedling, uthyrning av fordon, t ...
Nordikon Projektledning AB
Org.nr: 556998-8222
Bolagets verksamhet skall bestå i att utföra besiktning, slut- och godkännande, bygg- och anläggningsarbeten (byggbesiktning), bygg- ledning på uppdrag, byggkonsultverksamhet, byggingenjörs- verksamhet, mark- och grundar ...