Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Gävle

Strömsbro Bygg i Gävle AB
Org.nr: 556724-9452
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg- och snickeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Ställningselite i Bollnäs AB
Org.nr: 556943-5190
Bolaget ska bedriva ställningsbyggnation, uthyrning av industriställningar, takbyten, snöröjning, järnvägsreparation och allservice inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
SURFCAT AB
Org.nr: 556982-5937
Bolaget skall bedriva försäljning av kanot, kajak och paddeltillbehör. Uthyrning av kajaker, roddbåtar och annan utrustning. Events, paddlingsutbildning, byggnadsvård och dokumentation, IT-konsulttjänster. Service och un ...
Svensk Konstruktionsteknik i Gävle AB
Org.nr: 556809-1440
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva verksamhet med konsultation, konstruktion och byggnation inom fastighet-, trädgård-, industri- och marinområdet samt därmed förenlig verksamhet.
T P M Entreprenad AB
Org.nr: 556362-0078
Bolaget skall bedriva montage av byggnadsställningar, blästring, ytbehandling och konsultationer inom rostskyddsbranschen, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ticksel konsult AB
Org.nr: 556905-9784
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen samt handel med aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Trond Bygg AB
Org.nr: 556522-0745
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Trond Bygg Holding AB
Org.nr: 556668-2836
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Truck Transport Bemanning & Bygg i Gästrikland AB
Org.nr: 556661-1645
Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet, uthyrning av arbetskraft samt byggnadsentreprenadverksamhet, handel med hästar, djurartiklar, hästtransporter, uppfödning och avelsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
TS Bygg Projekt AB
Org.nr: 556370-7826
Bolaget ska bedriva konsult- och produktionsverksamhet inom bygg- och fastighetsmarknaden, handel med och förvaltning av konst, antikviteter, värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Urfjället Bygg AB
Org.nr: 556352-0575
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Valbo Fasad Entreprenad AB
Org.nr: 556296-6258
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Verkviken AB
Org.nr: 556820-8028
Bolaget ska bedriva bygg- och isoleringsverksamhet, takarbeten, taksäkerhet, auktionsverksamhet , äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Viltmarken i Trödje AB
Org.nr: 556899-4577
Bolaget skall bedriva slakteri och vilthängverksamhet, byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Vispen Fastigheter AB
Org.nr: 556642-8008
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen samt byggnadsverksamhet. Förvärva, avyttra, äga , förvalta och förmedla fast egendom, lokaler, lägenheter, värdepapper samt idka därmed förenlig ...
Värderingsinstitutet Mellansverige AB
Org.nr: 556791-7751
Bolaget ska värdera, besiktiga, projektera, bygg och förvalta fast egendom, bedriva förvaltning av lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Waltor Gävle KB
Org.nr: 969776-9546
Försäljning utav byggvaror såsom bygg verktyg och liknande produkter genom besök hos lokala byggföretag samt byggarbetsplatser.
Wanocon AB
Org.nr: 556877-4995
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen samt annan därmed förenlig verksamhet.
Wenbo Invest AB
Org.nr: 556523-4084
Bolaget skall bedriva bygg- och måleriarbeten inom byggbranschen, äga och förvalta fastigheter, uthyrning av lokaler och bostäder, hotellverksamhet, köp och försäljning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksam ...
Wiklands i Oppala AB
Org.nr: 556830-5931
Bolaget ska bedriva bygg- och entreprenadverksamhet, hushållsnära tjänster, jord- och skogsbruk och därmed förenlig verksamhet.