Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Gävle

Indumac Gävle AB
Org.nr: 556978-9729
Aktiebolaget ska köpa och sälja bilar, handha bygg-tjänster, utföra rivningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Infra Consulting RS AB
Org.nr: 556715-6251
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med projektledning och projektering inom infrastruktur, hus- och industribyggnad, anläggningsteknik samt därmed förenlig verksamhet.
Innovater AB
Org.nr: 556861-0850
Bolaget har till föremål för sin verksameht att, direkt eller indirekt, bedriva entreprenadverksamhet inom byggbranschen och utveckling av fastighets- och byggprojekt samt därmed förenlig verksamhet.
ISOPEAK AB
Org.nr: 556938-9975
Bolagets verksamhet är att bedriva teknisk konsultverksamhet inom isolering, plåt-, och isoleringsarbeten, värmebehandling, märkning samt därmed förenlig verksamhet.
J Construction i Åbyggeby KB
Org.nr: 969769-6624
Byggnads- och travrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
J. Börjesson Bygg & Design AB
Org.nr: 556764-4363
Bolaget skall bedriva byggservice, utbyggnationer, nybyggnationer och rust av byggnader. Konsultation inom byggnation, inredning, design och därmed förenlig verksamhet.
Jan-Olov Boström Arkitekt AB
Org.nr: 556446-1118
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom arkitektur och byggnadsteknik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Janne Jansson Consult i Gävle AB
Org.nr: 556275-8911
Bolaget skall värdera, besiktiga, projektera, bygga och förvalta fast och lös egensom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
JM Sunclub KB
Org.nr: 916586-1387
Solarium med tillhörande uthyrning och försäljning. Försäljning, reparation, installation och konsultverksamhet inom data- branschen, försäljning och reparation av motorcyklar, bygg- verksamhet.
Johanssons Bygg och Betong AB
Org.nr: 556956-8552
Bolaget ska utföra byggnadsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Jones RM (Rail Management) AB
Org.nr: 556898-3455
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg- och anläggning, utbildning inom järnvägssektorn, handel med golfutrustning, handel med värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verk ...
Jonsson Byggprojektering & Miljö AB
Org.nr: 556798-8729
Föremålet för bolagets verksamhet är bygg och entreprenadverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Jonsson Consult Gävle AB
Org.nr: 556296-7561
Bolaget skall köpa, sälja och förvalta fastigheter, om- och nyproducera fastigheter, bedriva entreprenad-, konsult- och agenturverksamhet inom bygg- och fastighetssektorn samt idka handel med aktier och andra värdepapper ...
JSF Fastigheter AB
Org.nr: 556857-2258
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, utveckla, äga och avyttra fast egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bo ...
JTM El Konstruktion & Installation AB
Org.nr: 556896-0479
Bolaget skall bedriva verksamhet med elkonstruktion och - installation inom industri, kontor och mot privatpersoner, elinstallationer och reparationer i husbilar och husvagnar samt fastighetsservice inom området el och b ...
K-Konsult Bygg & Plan AB
Org.nr: 556470-4541
Bolaget skall till föremål för sin verksamhet bedriva konsultrörelse inom bygg- och fastighetssektorn samt fastighetsförvaltning, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Klyxen Bygg AB
Org.nr: 556485-6622
Bolaget ska utföra konsultarbeten inom ekonomisk rådgivning. Driva handel med, äga och förvalta värdeappper, ädelmetaller och fastigheter. Bolaget ska även utföra alla de arbetsuppgifter som är kopplat till byggnadsverks ...
Kossan o Kalven Bygg AB
Org.nr: 556689-0975
Bolaget skall bedriva byggnads- och underhållsarbeten, fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kungsbäck Fastigheter AB
Org.nr: 556405-2131
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, äga och för- valta fastigheter utöva konsultationer inom bygg och mark och därmed förenliga verk- samhet samt att bedriva handel med värdepapper.
Kurt Brännström AB
Org.nr: 556443-1947
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen samt byggnadsverksamhet. Förvärva, avyttra, äga, förvalta och förmedla fast egendom, lokaler, lägenheter, värdepapper samt idka därmed förenlig v ...