Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Gävle

Norrlandets Konsult & Maskin AB
Org.nr: 556243-1774
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighetssektorn, fastighetsförvaltning, utföra ny-, till- och ombyggnationer av fastigheter, utföra maskinentreprenader inom byggnadsbranschen, bedriva handel med ...
Nya Birstatrappan AB
Org.nr: 556981-5714
Bolaget skall bedriva verksamhet med tillverkning och försäljning av stålkonstruktioner (t.ex. trappor, räcken, gallerdurk, bjälk- lag) samt försäljning av kompletta system för områdesskydd, stängsel, staket och räcken f ...
O.E. Management AB
Org.nr: 556667-3405
Bolaget skall bedriva projektledning inom byggnadsverksamhet, handel och utveckling av fastigheter, handel med värdepapper och därmed förenliga verksamheter.
OBM Fuktteknik Gävleborg AB
Org.nr: 556646-7931
Bolaget skall bedriva torkning av fuktskador, utredningar av fuktskador ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
OptimeSolutio AB
Org.nr: 556999-9724
Föremålet för bolagets verksamhet är bygg och snickeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Socialt utredningsarbete och behandlingsarbete där arbetsträning kan ingå samt därmed förenlig verksamhet.
Pasab Bygg AB
Org.nr: 556414-4748
Bolaget ska bedriva entreprenad och konsultverksamhet inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Patlena AB
Org.nr: 556464-4200
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet inom maskin-, elteknik-, kemi-, bygg-, VVS-, och patentbranschen, juridisk verksamhet, konsultverksamhet avseende immaterialrätt, industriell äganderätt och upphovs ...
PelleBo AB
Org.nr: 556895-0942
Aktiebolaget ska bedriva fiskeri samt allservice inom industri och bygg.
Per Claesson i Gävle AB
Org.nr: 556869-0514
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggnads- och anläggningsbranschen samt idka handel med byggnadsmaterial jämte köp och försäljning av fast egendom och i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Per Måns Bygg AB
Org.nr: 556948-4636
Bolaget ska bedriva bygg, renovering, vvs, kakling, inglasning, markarbeten, byggentreprenader, projektledning, inredningar, kök, el.
Peweco KB
Org.nr: 916584-6073
Export, import och försäljning av maskiner m m. Handel med värdepapper och fastigheter. Bygg- och anläggningsverksamhet. Försäljning av hantverk och rengöringsmedel m m.
Pierre Entreprenad i Gävle AB
Org.nr: 556582-9784
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom bygg och anläggning samt därmed förenlig verksamhet.
Pipeweld Förvaltning i Gävle AB
Org.nr: 556608-8323
Bolaget skall tillhandahålla tjänster för svets- och montagearbeten, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Pira Markservice i Gävle AB
Org.nr: 556619-1382
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom park, trädgård och fastighetsskötsel, äga och förvalta fastigheter och värde- papper ävensom idka därmed förenlig verrksamhet.
Platt Pelle AB
Org.nr: 556804-3029
Bolaget skall bedriva kakel- och plattsättning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Prefab i Gävle AB
Org.nr: 556638-0720
Bolaget skall ha till ändamål att förvalta fast och lös egendom, att försälja administrativa tjänster, att bedriva rådgivande och konsultativ verksamhet samt producera och försälja material och systemlösningar för VVS- o ...
Prema Bygg AB
Org.nr: 556513-7550
Bolaget skall bedriva konsult-, support-, logistik- och tjänsteverksamhet inom byggbranschen, - och konstruktionsverksamhet samt varuförmedling av inredningar och inredningsdetaljer inom hem- och offentligmiljö, dels til ...
Projektledarbyrån Gästrikland AB
Org.nr: 556992-4243
Bolaget skall bedriva projektledning inom bygg- och anläggningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Prominentia AB
Org.nr: 556860-8938
Konsultverksamhet avseende företags organisation. Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner.
Q3 Fastigheter AB
Org.nr: 556740-9494
Bolaget ska bedriva handel och förvaltning med fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget utför fastighetsservice med bygg och reparationerarbeten.