Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Gävle

Qvalitetsteknik mellansverige AB
Org.nr: 559014-6576
Bolaget ska utföra arbeten inom ventilation, styr- och reglerteknik, el, bygg, dataprogrammering, handel med konst, konsultation inom psykologi, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
RC Fastigheter AB
Org.nr: 556422-3054
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg och fastigheter, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Rekogit AB
Org.nr: 556517-5295
Bolaget skall bedriva konferenser, utbildningar, kurser, konsult inom personal- och organisationsutveckling, samt byggteknik, projektledning, besiktningar, byggentreprenader och kontroll, psykoterapeutisk rådgivning och ...
Rektorsgården AB
Org.nr: 556854-8571
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning, konsulttjänster inom bygg- och anläggningsbranschen, konsulttjänster avseende elektriska fordon och därmed förenlig verksamhet.
Removertec AB
Org.nr: 556622-3276
Bolaget ska bedriva tryck- och försäljningsverksamhet av reklamprodukter, bland annat isskrapor till bilar, handel med bilar, bygg och underhållstjänster samt klottersanering och därmed förenlig verksamhet.
Rigstula Förvaltning AB
Org.nr: 556913-0650
Aktiebolaget ska bedriva handel med fastigheter och värdepapper, uthyrning av lokaler och byggmaskiner ex. golvslipmaskiner, byggentreprenader, konsultationer av bygg, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
RJV Byggen AB
Org.nr: 556859-8162
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg och därmed förenlig verksamhet.
RMB Bygg AB
Org.nr: 556866-3750
Bolaget skall bedriva bygg-, mark- och entreprenadarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
RN Bygg i Gävle AB
Org.nr: 556664-3432
Bolaget ska bedriva byggnadssnickerier, reparationer, underhåll och nyproduktion av fastigheter, utgöra glasning- och målnings- arbeten, utföra elinstallationer, utöva bevakningstjänster, utföra brandtätningsarbeten, äga ...
RN Bygg i Gävle AB
Org.nr: 556664-7367
Bolaget skall bedriva byggnadssnickerier, reparation, underhåll och nyproduktion av fastigheter, utföra glasning- och målningsarbeten, utföra elinstallationer, utöva bevakningstjänster och äga och förvalta aktier, fastig ...
Robban & Jesse Bygg AB
Org.nr: 556960-4282
Bolaget skall bedriva byggnads- och underhållsarbeten, konsultation inom byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Rolf Wickenberg Sanerings AB
Org.nr: 556436-8768
Bolaget erbjuder såväl konsument som näringsliv tjänster inom skadedjursskydd, livsmedelshygien, inomhusmiljö, arbetsmiljö, brandskydd, energi samt bygg- och besiktningsrelaterade tjänster inkluderande även försäkringser ...
Rubank Bygg AB
Org.nr: 556579-8799
Bolaget skall bedriva byggnadsarbeten, byggnadsentreprenad och byggnadsteknisk konsultation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Servicechaufförerna i Gävle AB
Org.nr: 556615-1980
Aktiebolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, förvalta och äga fastigheter, godstrafik, handel med värdepapper, import och handel med möbler, kläder, skor, bijouterier och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall hyra ...
Servitum AB
Org.nr: 556929-7640
Bolaget skall utföra service, reparationer samt nyinstallationer inom el, tele, data, bygg, måleri. Äga och förvalta fastigheter. Samt utföra handel av ovan nämda saker och därmed förenlig verksamhet.
Sirei Fastigheter AB
Org.nr: 556645-8674
Bolaget skall byggleda, renovera, förvalta samt hyra ut fastigheter, byggnation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
SK Produkter i Sverige AB
Org.nr: 556302-7787
Bolaget skall bedriva internationell handel inom bygg- och industrisektorn i parti och minut, samt handel med aktier och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Skarpsvärds Bygg AB
Org.nr: 556688-4085
Bolaget ska bedriva byggnadsarbeten, byggnadsentreprenad och byggnadsteknisk konsultation och idka därmed förenlig verksamhet.
Stefan Larsson Bygg- o Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556599-1238
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt utföra reparationer av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Stenberg Bygg och Fastigheter i Gävle AB
Org.nr: 556561-2461
Bolaget ska tillhandahålla dotterföretag koncerngemensamma tjänster, bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.