Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Gävle

Gävle Villastad Fastigheter AB
Org.nr: 556444-5616
Bolaget skall köpa, sälja och förvalta fastigheter, om- och nyproducera fastigheter, bedriva entreprenad-, konsult-, och agenturverksamhet inom bygg- och fastighetssektorn samt idka handel med aktier och andra värdepappe ...
H.A.L.S. AB
Org.nr: 556987-9249
Bolaget ska bedriva datakonsultverksamhet, webbdesign, utbildningskonsultverksamhet, svetsarbeten och montagearbeten, reparation av metallvaror, metallegoarbeten, metallkonstruktioner, partihandel, montering och försäljn ...
HA Väg-Brokonsult AB
Org.nr: 556765-4842
Aktiebolaget ska'bedrivaverka inom bygg- och anläggnings- branschen, företrädesvis med bygg- och projektledning, besiktningar och kalkyler främst inom väg- och broprojekt samt handel med värdepapper och därmed förenlig v ...
Hagastrom Projektledning AB
Org.nr: 556860-0968
Projektstyrning och konsultverksamhet inom anläggning, industri och bygg. Samt ombyggnationer av fordon och maskiner och därmed förenlig verksamhet.
Hagaström Allservice HB
Org.nr: 969770-9112
Bolaget ska utföra bygg- och snickeriarbeten, arbeten i el- och teleanläggningar, reparation och service av fordon, markarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Hanell Entreprenad i Gävle AB
Org.nr: 556886-8011
Bolaget ska bedriva bygg- och anläggningsverksamhet, avverkning, röjning, skogsentreprenad och måleri samt därmed förenlig verksamhet.
Hasse Hemlin Byggkonsult AB
Org.nr: 556629-3675
Bolaget skall bedriva byggprojektering, besiktningar, kontroll och försäljning i anslutning härtill, äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Heaven and hell entreprenad AB
Org.nr: 559022-2195
Bolaget ska bedriva restaurang- och eventverksamhet, konsult- verksamhet inom ekonomi och restaurang, värdepappershandel, entreprenadverksamhet inom bygg och anläggning. Bolaget skall ävensom äga och förvalta fast och lö ...
Hedgrinden Property Consulting AB
Org.nr: 559023-6518
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, eller genom inköpta tjänster, förvärva, försälja, bebygga, äga, utveckla och förvalta fast egendom eller tomträtter, ...
Hedin & Co AB
Org.nr: 556949-7752
Bolaget ska bedriva verksamhet inom byggsektorn, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
HELT KLART - Design & byggnation av kök i Gävle AB
Org.nr: 556807-1426
Hjälpa privatpersoner med planering och byggnation av kök,rust mm.
Hemlingby Bygg & Svets HB
Org.nr: 916584-5216
Bygg- och smidesarbeten.
Henrik Sahlsten Bygg AB
Org.nr: 556841-5177
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Hille Agro Tjänst AB
Org.nr: 556759-0756
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenadverksamhet inom jordbruk, trädgårdsarbeten, lekplatser och skogsbruk, försäljning av tomter, uthyrning av personal samt byggnadsentre- prenad, renovering, byggs ...
Hippotigris Bygg & Design AB
Org.nr: 556883-7362
Föremålet bolagets verksamhet är byggnationer och specialinredningsdesign, snickeri och montage arbeten till privatpersoner och företag. Med huvudsaklig inriktning på krog och butiksmiljöer. Även inhopp som extra persona ...
Holmgren Bygg i Gävle AB
Org.nr: 556612-4326
Bolaget skall bedriva byggverksamhet och konsultationer inom byggverksamhet, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hus & Mark Konsult Gävle AB
Org.nr: 556239-9849
Bolaget skall idka beräkningar och teknisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet inom byggnadsbranschen. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper.
HYRES BOLAGET I SVERIGE AB
Org.nr: 556785-1406
Bolaget ska bedriva maskinuthyrning av bygg- och anläggnings- maskiner, uthyrning av entreprenadmaskiner utan förare, byggnads- snickeriarbeten och byggnadsverksamhet, uthyrning av personal inom byggbranschen samt därmed ...
Höjd och Djup i Gävle AB
Org.nr: 556942-7650
Aktiebolaget ska utföra anläggningsdykning och industriklättring, bedriva byggentreprenad och försäljning av byggmaterial samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
IFB SERVICE AB
Org.nr: 556876-7734
Industri, bygg och fastighetsservice: Där vi inom pappers- industrin och stålindustrin kommer att utföra arbete inom montering, svetsing och reparationer. Inom bygg kommer vi utföra arbete som nybyggnationer, ombyggnatio ...