Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Gävle

Changemang AB
Org.nr: 559014-6170
Aktiebolaget ska bedriva rådgivande verksamhet avseende ledarskap, kritisk infrastruktur, krishantering, säkerhet, brandskydd, byggnadsvård såväl nationellt som internationellt och därmed förenlig verksamhet
Claes Engström Byggkonsult & Trading AB
Org.nr: 556465-9000
Bolaget skall bedriva entreprenad-, konsult-, och agenturverksamhet inom bygg- och fastighetssektorn bedriva uthyrningsverksamhet med kontors- och byggnadsmaskiner samt fordon, idka handel med aktier och andra värdepappe ...
CND Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 556979-8241
Bolaget skall bedriva bygg- och entreprenadverksamhet, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Confido Partner AB
Org.nr: 556874-7439
Bolaget skall bedriva verksamhet inom rekrytering och bemanning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva verksamhet inom bygg- och entreprenad såsom grävnings-, rivnings- och saneringsarbeten.
CONOVUS HB
Org.nr: 969683-0067
Bolaget skall bedriva utbildning och föreläsning inom bygg- och anläggningsområdet.
CONSTATE Bygg & Industri AB
Org.nr: 556879-9281
Bolaget ska bedriva servicearbeten inom bygg- och industrisektorn och personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
DEAN & HINRICHS AB
Org.nr: 556885-1462
Byggfirma och städfirma Renovering och städning av fastigheter. Ska omfatta montering av kök, fönstermontering, målning, tapetsering, spackling, golvläggning, snickeriarbeten, isolering, uppsättning av träpanel, rivning, ...
Dekotan AB
Org.nr: 556226-4654
Bolaget skall förvärva, avyttra och förvalta aktier (värdehandlingar), fastigheter (mark och hus), båtar, specialbilar (sportbilar), veteranfordon. Utföra konsult- och utvecklingsarbete inom maskinoch byggbranschen samt ...
Didriksen Fina Hus AB
Org.nr: 556744-6918
Bolaget ska bedriva entreprenader inom bygg, el och VVS, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Digiman AB
Org.nr: 556400-7267
Bolaget skall bedriva utbildning och konsultverksamhet inom informationsteknologi och samhällsteknik samt försäljning av snöskotrar, motorcyklar, båtar, datorutrustning och hemelektronik samt tillbehör till och service a ...
Egnet AB
Org.nr: 556389-0135
Bolaget skall bedriva export, import och handel med datorer och hemelektronik, internetcafé, gamingcenter, uthyrning av konsult- tjänster inom bygg och data, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Eidhagen Bygg AB
Org.nr: 556819-1968
Bolaget ska bedriva byggnadsrörelse, import och export av bygg- infästningar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ekonomi & Fasader i Sverige AB
Org.nr: 556932-2620
Bolaget ska bedriva bokföring- och redovisningstjänster, murning och putsarbete samt därmed förenlig verksamhet.
Ekström Bygg & Måleri AB
Org.nr: 556798-2789
Bolaget ska bedriva försäljning av möbler och inredning, bygg och måleri samt därmed förenlig verksamhet.
Engbloms Bygg i gävle AB
Org.nr: 556616-2995
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Englins El & Bygg AB
Org.nr: 556581-6971
Bolaget skall bedriva verksamhet med elektriska installationer, byggnadsarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fastighets HBet Orsalheden
Org.nr: 969616-8500
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder och lokaler. Rådgivning, utbildning och övrig konsultverksamhet i Sverige och internationellt inom ämnesområdena fastighetsförvaltning, fastighetsrätt, fastigh ...
FJ Konsult AB
Org.nr: 556929-6253
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggsektorn samt handel och förvaltning av värdepapper.
Fredrik Pierre AB
Org.nr: 556686-3246
Bolaget skall bedriva teknisk och ekonomisk konsultverksamhet inom företrädesvis bygg- och fastighetsbranschen, förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.