Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Gävle

WILA Service och Förvaltning AB
Org.nr: 556522-2691
Bolaget skall driva rörelse med fastighetsservice, fastighets- reparationer, trädgårdsskötsel, VVS-service, elservice, bygg- arbeten, måleriarbeten och lokalvård. Bolaget skall också driva handel med värdepapper samt äga ...
Ytterbom El, Bygg och Måleri AB
Org.nr: 556827-7452
Aktiebolaget ska bedriva serviceverksamhet inom El- tele- dataservice till företag och privatpersoner samt måleri- och byggverksamhet.