Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Gävle

Bashus i Gävle AB
Org.nr: 556641-7753
Bolaget skall förvärva, äga, förvalta, avyttra fastigheter, fast egendom och värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen samt byggnadsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bennys Svets & Cistern Konsulting AB
Org.nr: 556918-1943
Bolaget ska bedriva projektledning vid tillverkning av cisterner och tankar för bränsle, bolaget ska även bedriva skogsbruk, värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
BERAB i Gävle AB
Org.nr: 556937-5016
Bolaget ska bedriva entreprenad inom bygg och mark samt uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.
Bertil Staffas Byggkonsult AB
Org.nr: 556545-6539
Bolaget skall bedriva teknisk rådgivning inom husbyggnads- processen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Björn & Mikael Bygg i Gävle AB
Org.nr: 556924-0392
Bolaget ska bedriva byggverksamhet i form av nyproduktion, om- och tillbyggnad samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Björnrike Bygg AB
Org.nr: 559017-5518
Bolaget ska bedriva byggnadsrörelse och idka därmed förenlig verksamhet främst i den svenska fjällvärlden.
Bosses Bygg & Betong i Gävle AB
Org.nr: 556647-0018
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Brangå Bygg & Trä AB
Org.nr: 556620-0621
Bolaget skall bedriva trävaruhandelsrörelse, köp och försäljning av byggnadsmaterial, köp, försäljning och förvaltning av aktier och värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Brynäs Städ, Puts & Hemtjänst AB
Org.nr: 556802-2130
Bolaget ska bedriva städning, fönsterputs och hemtjänster. Import och försäljning av elektronikprodukter såsom mobiltelefoner, mp3-spelare och liknande samt byggvaror och vin. Bygg och renovering av hus samt transportver ...
Bröderna Anderssons Bygg & Hyvleri KB
Org.nr: 916467-0136
Byggnadsträarbeten.
BVK Bygg & VVS- Konsult AB
Org.nr: 556318-2178
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom Bygg och VVS och idka därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Bo i Gävle AB
Org.nr: 556940-6191
Aktiebolagt ska bedriva byggverksamhet, uthyrning av fastigheter och byggmaskiner samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Mark-Centralen i Gävle AB
Org.nr: 556812-0975
Bolaget ska bedriva byggnads- och markarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Bygg- & Golvtjänst i Gävle AB
Org.nr: 556337-3108
Bolaget skall utföra golvbeläggningar, försälja golvbeläggnings- och annat byggnadsmaterial och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper samt handel med fastigheter.
Bygg- & Åkeriakuten i Gefle AB
Org.nr: 556509-2995
Bolaget skall bedriva byggnadssnickerier, byggnadssnickerier, reparationer och underhåll av fastigheter, billotsning, person- och budtransporter, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamh ...
Byggkonstruktören i Gävle AB
Org.nr: 556363-1984
Bolaget skall bedriva byggnadsteknisk konsulterande verksamhet såsom konstruktionshandlingar, utredningar, byggledning, kontrollbesiktningar, utbildning, äga och förvalta värdepapper och fast egendom, samt därmed förenli ...
Byggspecialisterna i Gävle AB
Org.nr: 556230-0862
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva byggnadsentreprenad- verksamhet, tillverka och montera prefabricerade byggnader, bedriva entreprenad och konsulterande verksamhet inom bygg- och installationsbranschen samt därmed ...
CaLa Consult i Gävle AB
Org.nr: 559014-0876
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom mark och miljöentreprenad samt konsultation och rådgivning inom redovisningsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Cautus AB
Org.nr: 556676-0319
Bolaget skall bedriva konsultation, utbildning och produktförsäljning inom brand- och säkerhetsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
CAWI AB
Org.nr: 556932-5565
Producera och sälja trädgårds och inredningsprodukter via webbshop. Bygg och installationsarbeten. Import och export av inredningsprodukter ute och inne.