Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Gävle

Frölandia AB
Org.nr: 559027-6175
Aktiebolaget ska bedriva betong- och anläggningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Fukt & Besiktning i Gävleborg AB
Org.nr: 556840-7448
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra torkning och utredningar av fuktskador samt bedriva försäljning av produkter inom fuktteknik jämte därmed förenlig verksamhet.
Gavle Bygg Consulting AB
Org.nr: 556339-2157
Bolaget skall bedriva byggnadsarbeten.
Gavle Bygg Fastighets AB
Org.nr: 556381-5033
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva byggnadsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
GBM Gefle Bygg & Montage AB
Org.nr: 556748-6708
Bolaget ska bedriva byggnationer, byggkonsultationer, husförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
Gefle Aluminiumsystem AB
Org.nr: 556401-5146
Bolaget skall driva tillerkning och försäljning av aluminiumpartier för byggnadsändamål samt idka därmed förenlig verksamhet.
Gefle Estate Fastigheter AB
Org.nr: 556797-6468
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Geflemäklaren i Gävle AB
Org.nr: 556708-4503
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranchen samt byggnadsverksamhet. Förvärva, avyttra, äga, förvalta och förmedla fast egendom, lokaler, lägenheter och värepapper sa ...
GELF International AB
Org.nr: 556715-4306
Bolaget ska bedriva försäljning, uthyrning, lagring och reparationer av containrar, entreprenadverksamhet inom bygg och markplanering, underhåll av vägar, försäljning av trävaror samt därmed förenlig verksamhet.
Gildiya Ekonomiska förening
Org.nr: 769622-6807
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att skapa arbetstillfällen och sysselsättning inom områden som: - Bemanning och rekrytering - Bygg och städ - Hemnära tjänster - ...
Grönblad Bygg AB
Org.nr: 556973-7850
Bolaget sdka bedriva bygg, snickeri och fastighetsverksamhet.
Gästrikebo AB
Org.nr: 556141-3799
Bolaget skall förvärva, äga, förvalta, avyttra fastigheter, fast egendom och värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom bygg och fastighetsbranschen samt byggnadsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gästriklands Byggnadsställningar AB
Org.nr: 556683-6259
Bolaget skall montera och demontera samt uthyra byggnadsställningar samt därmed förenlig verksamhet.
Gävle Bygg & Måleri AB
Org.nr: 559004-9747
Bolagets verksamhet är måleriarbeten, byggverksamhet, fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet
Gävle Fjärrvärmemontage AB
Org.nr: 556599-3663
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom rör- och bygg- branschen och därmed förenlig verksamhet, samt handel med värdepapper.
Gävle Grävteknik AB
Org.nr: 556804-6352
Bolaget skall utföra markarbeten och byggnadsentreprenader samt bedriva bygg-, design- och inredningsverksamhet samt anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Gävle Maskinentreprenad & Tvätt AB
Org.nr: 556973-7223
Bolaget skall bedriva verksamhet med mark-, schakt- och gräventreprenader och fordonstvätt samt därmed förenlig verksamhet.
Gävle Målerientreprenader AB
Org.nr: 556734-7991
Bolaget skall bedriva måleriverksamhet, bygg- och entreprenadverksamhet, import-, försäljning- och uthyrning av bilar och transportmedel, samt handel med värdepapper.
Gävle Mätkonsult GMK AB
Org.nr: 556323-4805
Bolaget skall bedriva verksamhet inom geodesi och byggkonsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Gävle Persienn & Markis AB
Org.nr: 556343-9644
Bolaget skall bedriva persienn- och markistillverkning samt försäljning och reparation i anslutning härtill, bygg- och markentreprenadtjänster, hemserviceverksamhet, ledsagning samt därmed förenlig verksamhet.